Swot Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? | Swot Analizi Örnekleri

Swot Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? | Swot Analizi Örnekleri

SWOT analizi nedirSWOT analizi nasıl yapılır gibi sorular yeni bir iş kurmak isteyen veya mevcut işinde bu analizi kullanmak isteyenlerin sorduğu sorulardır.

Bu yazımda, SWOT analizi ne demek olduğunu öğrenecek, bazı SWOT analiz örnekleri ile karşılaşacak ve kişisel SWOT analizi örneği çıkarmak için ipuçları ve stratejiler öğreneceksiniz.

Yazımda ayrıca kendimizin SWOT analizi örneği nasıl çıkartılır konusuna da değindim. Böylece kişisel swot analizi de çıkarma konusunda da bilgilere ulaşabileceksiniz.

Swot Analizi Nedir?

Öncelikle SWOT nedir diye bakacak olursak; Strengths, Weaknesses, Opportunities ve Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir analiz yöntemidir. Türkçe’de ise Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler şeklinde GZFT analizi olarak kullanımı mevcuttur.

Analizin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olması açısından SWOT analizi tablosu ve infografiği de ekledim. Bu sayede uygulanabilirlik açısından en verimli sonucu alabileceksiniz.

SWOT analizi, bir kurum, teknik, süreç, yöntem, durum veya kişi üzerinde uygulanabilen, güçlü (Strengths) ve zayıf (Weakness) yönleri belirleyen, iç ve dış çevreden gelen fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) tespit eden yöntemdir.

Bu yöntem 1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Edmund Learned, Roland Christensen, Kenneth Andrews ve William Guth tarafından geliştirilmiştir. Ardından Stanford Üniversitesi‘nde Albert S. Humphrey tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şekillenmiştir.

swot analizi nedir

SWOT analizi, işletme stratejinizi geliştirmenize yardımcı olacak son derecede basit ancak etkileri bakımından oldukça güçlü bir araçtır. Bir kuruluş için bu analiz, mevcut planlarını etkileyebilecek tüm iç ve dış faktörleri analiz etmelerine yardımcı olan bir çerçevedir.

S ve W harflerini temsil eden güçlü ve zayıf yönler, içeriden kaynaklı, üzerinde kontrol kurabileceğiniz ve değiştirebileceğiniz etmenlerdir.

O ve T yani fırsatlar ve tehditler ise dışsaldır. Kontrolünüz dışında olan etmenlerdir. Ancak, fırsatlardan yararlanabilir ve tehditlere karşı kendinizi koruyabilirsiniz fakat bunları değiştiremezsiniz.

Bir şirketin kaynakları ve performans kalitesi genellikle güçlü veya zayıf yönleri haline gelen faktörlerdir. Fırsatlar ve tehditler, şirketin mevcut planlarına fayda sağlayabilecek veya zarar verebilecek pazar faktörleri ve eğilimleridir.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi yeni bir iş kurulduğunda yani başlangıçta ya da var olan bir işin daha iyi hale getirilmesi amacıyla uygulanabilir. Peki bu uygulama nasıl yapılmalıdır?

Bu sorunun cevabı da aslında SWOT terimini oluşturan kelimelerde saklı. Peki bu unsurların her biri ne anlama geliyor. Gelin her birine teker teker değinelim ve SWOT analizi açılımı nedir bakalım.

Strengths – Güçlü Yönler

Analizin ilk unsuru olan güçlü yönler, şirketinizin veya kendinizin özellikle iyi yaptığı şeyleri ele almaktadır. Bu, markanızın isminin bilinirliği gibi maddi olmayan bir şey olabilir veya belli ürünlerde benzersiz satış teklifleri verebilmeniz gibi daha kolay tanımlanabilen bir şey de olabilir.

Güçlü yönler belirlenirken cevaplanması gereken bazı sorular vardır. Bunları, sanki dışarıdan biriymiş gibi objektif ve tarafsız bir şekilde cevaplamanız gerekmektedir. Güçlü yönlerle ilgili sıkça sorulan sorular:

 • Varlıklarınız neler?
 • Sahip olduğunuz varlıkların en güçlüsü hangisi?
 • Sizi rakiplerinizden daha iyi yapan nedir?
 • Güçlü bir müşteri tabanına sahip misiniz?
 • Diğer insanların iyi yaptığınızı söyledikleri şeyler neler?
 • Rakiplerinize göre sahip olduğunuz avantajlar neler?

Bunun gibi sorular sizin güçlü yönlerinizi ortaya çıkarmakta yardımcı olacaktır. Eğer bu ve bunun gibi sorular sahip olduğunuz güçlü özellikleri veremiyorsa sahip olduğunuz işletmenin tüm özelliklerini listeleyin ve bunların hangilerinin güçlü yönleriniz olduğunu belirleyin.

Bir konuda güçlü olduğunuzu anlamakta size yardımcı olacak diğer bir konu da karşılaştırma yapmaktır. Rakiplerinizle olan durumunuzu karşılaştırarak güçlü olduğunuz noktaları kolaylıkla bulabilirsiniz.

Weakness- Zayıf Yönler

Analizin ikinci basamağı olan Weakness yani zayıf yönler, eksiklikleriniz, rakiplerinizin sizden daha iyi olduğu konular, kaynak yetersizlikleri, belirli olmayan benzersiz satış teklifleri gibi konuları kapsamakatadır.

Tıpkı güçlü yönler gibi zayıf yönler de işinizle ilgili iç faktörlerdir. Ancak bunları bulup eksikliklerinizi gidermezseniz ilerlemenize engel olacaklardır.

Güçlü yönlerde olduğu gibi zayıf yönleri ortaya çıkarmak için de sorulması gereken sorular bulunuyor. Bunları da tarafsızlık ve dürüstlük çerçevesinde yanıtlamanız gerekecektir. Çünkü zayıf yönleriniz rakiplerinizin en önemli kozudur. Bunları gidermeniz bu açıdan çok önemlidir.

 • Hangi alanlarda iyileştirmeye ihtiyacınız var?
 • Kaçınmanız gereken şeyler neler?
 • Rakiplerinizin sizde zayıf gördüğü noktalar neler?
 • Rakipleriniz hangi alanlarda sizden daha avantajlı?
 • Çalışanlarınız yeterince bilgi sahibi mi?
 • Müşteri tabanınız ne kadar geniş?

Bu gibi sorular zayıf yönleri ortaya çıkarmak için sorulabilir. Cevaplandırırken duygusallıktan uzak durulması gerekir. Çünkü zayıflıkları erken fark edip ve gereken önlemleri almak piyasada rekabet edebilmek için oldukça önemlidir.

Opportunities – Fırsatlar

Fırsatlar, işinizde başarınıza katkıda bulunabilecek dış faktörlerdir. SWOT analizinin bu unsuru, satışları artırmak, bir şirket olarak büyümek veya kuruluşunuzun misyonunu gerçekleştirmek için yapabileceğiniz her şeyi kapsar.

Bunlar temel olarak şirketin faydalanabileceği durumlardır. Bu gibi faktörleri kontrol edemezsiniz. Ancak durum ortaya çıktığında fırsatı değerlendirmeniz gerekir.

Fırsatlar, belirli ürünler için yetersiz pazarlar, sektördeki az rakip, ürününüz veya hizmetiniz için ortaya çıkan acil ihtiyaç, şirketinizin medyada yer alması gibi konuları kapsar.

Fırsatlar trendler, zevklerdeki değişim, ekonomik faktörler ve benzeri şeklinde gelebilir. Fırsatları tespit etmekte iyi olmalısınız. Bunun için fırsatları bulmanıza yardımcı olacak aşağıdaki soruları cevaplamanız gerekir:

 • Hangi dış faktörler size fırsat sunabilir?
 • Mevcut devam eden trendler neler?
 • Yerel pazardan faydalanabilir misiniz?
 • Piyasada ne eksik?
 • Tüketiciler için bu eksikleri temin edebilir misiniz?
 • Rakipleriniz müşteri tabanını tatmin etmekte başarısız mı?
 • Eğer öyleyse, müşterilerini kendinize çekebilir misin?
 • Hava durumu ve iklim değişikliği gibi doğal sebepler size rekabet avantajı sağlayabilir mi?

Fırsatların tespitinden sonra yapılması gerekenler ise bunları güçlü yönlerinize çevirmek olacaktır. Bu sayede rakiplerini karşısında üstünlüğü ele geçirebilirsiniz.

Eğer fırsatlar yatırım yapmanıza değerse bunları güçlü yönlerinize çevirmeniz faydanıza olacaktır. Ancak değmezse fırsatları değerlendirmeyebilirsiniz.

Fırsatları değerlendirmenize engel olan bir zayıf yönünüz varsa (ekonomik veya personel eksikliği gibi) o zayıf yönü gidermeniz gerekmektedir. Zayıf yönlerinizi ortadan kaldırmak size yeni fırsatlar da sağlayabilir.

Threats – Tehditler

Tehditler de fırsatlar gibi dışsal faktörlerdir ve sizin kontrolünüz dışındadır. SWOT analizinin son unsuru olan tehditler şirketinizin başarı veya büyüme olasılığı için risk teşkil eden her şeyi kapsar.

Tehditler olarak sayabileceğimiz unsurlar arasında; gelişmekte olan rakipler, değişen düzenleyici kurallar, olumsuz basın ve medya haberleri, şirketiniz aleyhine değişen müşteri davranışları bulunmaktadır.

Bu faktörler, kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı önleyecektir. Pazarlama stratejiniz bu nedenlerden dolayı başarısız olacaktır. Tehditler genel olarak kaçınmanız gereken durumlardır.

Eğer kaçınamıyorsanız, en azından etkilerini en aza indirmeye çalışmalısınız. Aşağıdaki SWOT analizi soruları olası tehditleri tanımlamanıza yardımcı olur:

 • Mevcut piyasadaki olumsuz yönler neler?
 • Gelecekte sizinle rekabet edebilecek potansiyel rakipler var mı?
 • İşinizde karşılaştığınız engeller nelerdir?
 • Tüketici zevklerinde değişiklik görüyor musunuz?
 • Kural düzenlemeleri işinizi etkileyecek mi?
 • Doğal afetlerin üretiminiz etkileme ihitmali nedir?

Bu gibi sorular tehditlerin neler olabileceğini bilmenizi ve cevaplara göre önlem almanız sağlayacaktır. Tehditleri de belirledikten sonra işinizle ilgili tüm iç ve dış faktörleri bilmiş olacaksınız.

SWOT analizi, güçlü ve zayıf yönleri listelemek ve tehditleri ve fırsatları belirlemekle ilgili değildir. Bunlar elbette analizdeki kilit noktalardır ancak doğru sorular olmadan ilerleme kaydedemezsiniz.

Doğru SWOT analizi sorularına sahip olmak analizin iş yükünü kolaylaştıracaktır. Daha zor sorular sorup dürüst cevaplar verirseniz daha güvenilir bir SWOT analizi elde etmiş olursunuz.

Bu analiz genellikle bir şirketin durumu başarılı kılmak için rekabetçi piyasaya uygun kaynakların bulunup bulunmadığını belirlemek için yeni bir ürün, proje veya strateji geliştirme sürecine girmeden önce yapılır.

kişisel swot analizi örneği

SWOT Analizi Kullanım Alanları Nelerdir?

SWOT analizi, (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) işinizi etkileyebilecek iç ve dış faktörleri sizlere gösterir. İç faktörler güçlü ve zayıf yönlerinizdir. Dış faktörler ise tehditler ve fırsatlardır.

SWOT analizi, beyin fırtınası ve stratejik planlama için yararlı bir araçtır. Aklınızda belirli bir amaç veya soru ile yürütürseniz, SWOT analizinden daha fazla fayda elde edersiniz.

Örneğin, aşağıdakileri yapıp yapmamanız ve nasıl yapmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olması için bir SWOT analizi kullanabilirsiniz:

 • Yeni bir iş fırsatından yararlanmak
 • Yeni trendlere cevap vermek
 • Yeni teknolojiyi uygulamak
 • Rakiplerinizin operasyonlarındaki değişikliklerle ilgilenmek.

SWOT analizi, işinizin iyi performans gösteren alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu alanlar sizin kritik başarı faktörlerinizdir ve işinizde size rekabet avantajı sağlar.

Bu güçlü yönleri belirlemek, rekabet avantajınızı kaybetmemek için bunları sürdürdüğünüzden emin olmanıza yardımcı olabilir. İşinizi büyütmek, bu güçlü yönleri kullanmanın ve bunlardan yararlanmanın yollarını bulmayı içerir.

Zayıf yönler, işletmenizi başkaları için dezavantajlı konuma getiren özelliklerdir. Bir SWOT analizi yapmak, bu özellikleri belirlemenize ve sorun haline gelmeden önce bunları en aza indirmenize veya iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Bir SWOT analizi yaparken, işinizdeki zayıf yönler hakkında gerçekçi olmak önemlidir, böylece bunlarla yeterince başa çıkabilirsiniz.

SWOT analizi, işletmenizin daha fazla kar elde etmek için yararlanabileceği fırsatları belirlemenize yardımcı olabilir. Fırsatlar, yeni tüketici eğilimleri ve pazardaki değişiklikler gibi dış faktörler tarafından yaratılır.

Bir SWOT analizi yapmak, yeni bir fırsattan yararlanma yeteneğinizi etkileyecek iç faktörleri (işinizin güçlü ve zayıf yönleri) anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tehditler, pazardaki değişiklikler, rakibin yeni reklam kampanyası veya yeni hükümet politikası gibi işletmeniz için sorunlara neden olabilecek dış faktörlerdir.

SWOT analizi, güçlü ve zayıf yönlerinize bağlı olarak tehditleri ve bunlarla mücadele yollarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Aşağıdakiler gibi bireysel konuları ele almak için de bir SWOT analizi yapabilirsiniz:

 • Personel sorunları
 • İş kültürü ve imajı
 • Organizasyon yapısı
 • Reklam
 • Finansal kaynaklar
 • Operasyonel verimlilik

Bireysel bir SWOT analizi yaparken, bir konunun gücünün başka bir konu için zayıflık olabileceğini unutmayın. Ayrıca, pazardaki kapatmadığınız bir boşluk gibi, işletmeniz için bir fırsat olabilecek bir zayıflık da tespit edebilirsiniz.

Swot analizi yapan firmalar mutlaka PEST analizi de yaptırmaktadır. PEST analizi nedir merak ediyorsanız bloğumdaki makalemi incelemenizi tavsiye ederim.

SWOT Analizi Örnekleri

Analizin daha iyi anlaşılıp uygulanabilmesi için SWOT analizi örnekleri ile devam edelim. Bu yöntemin işletmeler, kurumlar, kişiler, durumlar hatta sektörler için uygulanabilir olduğunu söylemiştim. Şimdi gelin SWOT örnekleri ile bunu pekiştirelim.

Aşağıdaki görselde Starbucks swot analizi örneği yer alıyor. Burada firmanın sahip olduğu güçlü-zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler yer alıyor. Örnek swot analizi dikkatlice inceleyip siz de kendi işletmeniz için aynı şekilde bir analiz çıkarabilirsiniz.

starbucks swot analizi

Kişisel SWOT Analizi Örneği

Kişisel swot analizi örnekleri ile kendiniz için analiz yapmak oldukça kolay hale gelecek. Yapmanız gereken sadece aşağıda sıraladığım soruları kendiniz için cevaplamak.

Yukarıda olduğu gibi yine her bir unsur için ayrı ayrı sorular mevcut. Kendimizin swot analizi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar ise dürüstlük ve tarafsız bir bakış açısı.

Eğer bunlara dikkat etmezseniz analiz anlamlı sonuçlar üretmez. Bunu aklınızda tutarak, kendinizi bir meslektaşınızın veya dışarıdan birinin bakış açısından görmeye çalışın ve tarafsızlıkla analizi yapın.

Güçlü Yönler

Öncelikle güçlü yönlerinizi tanımlayarak başlayın. Bunlar sizi diğer insanlardan ayıran özellikler ve becerilerdir. Sorulması gereken sorulardan bazıları şunlardır:

 • Başkalarının sahip olmadığı avantajlarınız neler?
 • Başkalarından daha iyi ne yapıyorsunuz?
 • Ulaşabileceğiniz hangi kişisel kaynaklara sahipsiniz?
 • Diğer insanlar güçlü yönleriniz olarak neleri görüyor?
 • Başarılarınız neler?
 • Başkalarının sahip olmadığı hangi değerlere, etik değerlere ve ilkelere sahipsiniz?
 • Yerel ve uluslararası etkili insanlarla bağlantınız var mı?
 • Hangi becerileri geliştirmek için çalıştınız?
 • Doğuştan gelen veya sonradan edindiğiniz yetenekleriniz neler?

Zayıf Yönler

İkincil olarak ise zayıf yönlerinizi ortaya çıkaracak soruları cevaplamanız gerekiyor. Bu bölüm, geliştirmeniz gereken alanları ve sizde eksik olan yanlarınızı görmenizi sağlayacaktır.

 • Olumsuz çalışma alışkanlıklarınız ve özellikleriniz neler?
 • İnsanlar sizde zayıflık olarak neleri görüyor?
 • Olumsuz çalışma alışkanlıklarınız neler?
 • Sizi geriye çeken kişilik özellikleriniz var mı?
 • Eğitiminizde eksik kalan bir yön var mı?
 • Kendinizi geliştirmeniz gereken noktalar neler?
 • Performansınızdan dolayı insanlardan duyduğunuz olumsuz geri bildirimler nelerdir?

Fırsatlar

İlk iki unsur kendi elinizde olan konuları kapsıyordu. Fırsatlar ise dış etmenlerden kaynaklı olan konulardan biri. Analizdeki olumlu yönlerden biri olan fırsatlar sizi güçlü yanlarınıza yaklaştıracaktır.

 • Becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak teknolojide yenilikler var mı?
 • İnternetten neler öğrenebilirsiniz?
 • Bulunduğunuz sektör büyümekte mi? Eğer öyleyse bunu avantaja çevirebilir misiniz?
 • Size yardım edebilecek veya şu anda bulunduğunuz alana gelince size tavsiyelerde bulunabilecek güçlü bağlantılarınız var mı?
 • Şirketinizin uzmanlaştığı sektörde hangi trendleri görüyorsunuz? Bu trendlerden nasıl yararlanabilirsiniz?
 • Rakipleriniz daha önce görmediğiniz bir fırsatları siz görebiliyor musunuz?

Tehditler

Son olarak sizi tehdit eden durumlara bakmanız gerekiyor. Bu unsur sizi hedeflerinizden uzaklaştırabilecek dış etmenleri içeriyor. Cevaplanması gereken sorular ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İş yerinde hangi engelleri aşmaya çalışıyorsunuz?
 • En büyük tehditlerin olarak kabul ettiğin iş arkadaşların var mı?
 • İş tanımınız değişmeye devam ediyor mu?
 • Teknolojideki yenilikler mevcut durumunuzu tehdit ediyor mu?
 • Zayıf yönleriniz olası tehditlere yol açıyor mu?
 • Zayıf yönleriniz mevcut işinizde zam almanızı veya terfi almanızı engelliyor mu?

Kişisel swot analizi sonuçları gelişiminizi etkileyebilir. Bu etki olumlu veya olumsuz olabilir. Sorulara dürüstçe cevap vermeniz analizin sonuçlarının güvenilirliğini doğrudan etkileyecektir.

Kişisel swot analizinin en önemli amacı kendinizi değerlendirmede yardımcı olmasıdır. Güçlü ve zayıf yönlerinizi önceden bilmek, eksiklikleri belirlemede size yardımcı olacaktır.

SWOT analizi sayesinde, gelişiminiz için faydalı olan fırsatları tespit edebilecek ve hayallerinizi, hedeflerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmenizi engelleyebilecek tehditleri etkisiz hale getirebilecek veya üstesinden gelebileceksiniz.

Kozmetik Sektörü Swot Analizi

Swot analizi örneklerine bir de bir sektör ile devam edelim. Benim örnek olarak vereceğim sektör kozmetik. Size de kendi sektörünüze bu örnekten yola çıkarak analiz yapabilirsiniz.

Yine 4 ana unsurla alakalı sorular sorup kozmetik sektörü swot analizi örneği oluşturalım. Günümüzde kozmetik denildiğinde ilk akla gelenler kişisel bakım ürünleri, vücut ve cilt bakım ürünleridir.

Kozmetik sektörünün güçlü yanları

 • Üretim tesisleri son teknoloji ile uyumludur.
 • Firmalar sektördeki gelişmeleri yakından takip etmektedir.
 • Üretim yapılan tesisler modern ve esnek üretime uygundur.
 • Yeterli sayıda ve kalifiye eleman vardır.
 • Verimli bir çalışma anlayışı vardır.
 • Rekabet edilebilir üretim maliyetlerine sahiptir.

Kozmetik Sektörü Zayıf Yanları

 • Hammadde önemli oranda ithalata dayalıdır.
 • Ar-Ge için ayrılan bütçe düşüktür.
 • Üniversite ve yüksek okul seviyesinde sektörel eğitim verilmemektedir.
 • İşgücü, enerji ve su maliyeti oldukça yüksektir.
 • Kişi başına gelir düşük olduğundan iç tüketim oldukça düşüktür.
 • Piyasada denetim ve gözetim eksikliği kayıt dışı ekonomiyi tetiklemektedir.

Kozmetik Sektörü Fırsatları

 • Bireylerin kozmetik ürünlerine olan talebi yükselmektedir.
 • Yüksek katma değerli ihracat imkanı vardır.
 • Nispeten alım gücü artışı talebi de artırmıştır.
 • Ekonomik verilerdeki iyileşme sektörü olumlu etkilemiştir.

Kozmetik Sektörü Tehditler

 • Dünya ekonomisindeki düşüş ihracatın düşmesine sebep olabilmektedir.
 • Yatırım yapmanın zorlaşması yatırımcının yurt dışına yönelmesine sebep olmuştur.
 • Ar-GE ve markalaşmaya olan yatırımın azalması fason üretime yönelme
 • İstihdam maliyetinden dolayı işverenlerin çekinmesi.
 • Taklit ve sahte ürünlerle mücadelenin yetersizliği sektöre darbe vurmaktadır.
 • Kayıt dışı üretim ve ticarete bağlı haksız rekabetle mücadele etkili bir şekilde başlatılamamıştır.

Swot Analizi Tablosu

Şimdiye kadar anlatılanları Swot analizi tablosu olarak da ele almak mümkün. Aşağıda yer alan tablo tüm unsurları içermektedir. Bunları ister kişisel swot analizinde isterseniz şirketiniz veya pozisyonunuz için uygulayabilirsiniz.

Swot analizinde yer alan unsurlar temel olarak içsel etmenler ve dışsal etmenler olarak ayrılır. Ayrıca olumlu ve olumsuz etmenler de bulunmaktadır. Tüm bunları aşağıdaki swot analiz tablosu üzerinden inceleyebilirsiniz.

İçsel EtmenlerDışsal Etmenler
OlumluEtmenlerGüçlü Yönler:Yetenekleri tanımlamakVarlıklar ve insanlar dahil olmak üzere kaynakları değerlendirinRekabet avantajını analiz edinVeri, bilgi ve deneyim avantajları gibi maddi olmayan varlıkları değerlendirinFinansal rezervleri değerlendirinPazar araştırması yeteneklerini değerlendirinFırsatlar:Teknolojik gelişmelerYeni veya daha iyi hedef pazarlarYeni ortaklık ve sözleşmeler ve sürprizlerİş veya yeni ürün geliştirmeEndüstri, pazar ve yaşam tarzı trendleriKüresel etkiler ve ithalat / ihracatMevsimsel iş eğilimleriÖlçek ekonomileri ve üretim hacimleri
Olumsuz EtmenlerZayıf Yönler:Yeteneklerin eksikliğiOdaklanmamış rekabet gücü veya temel yetkinlik eksikliğiSon teslim tarihi, baskı ve zaman sınırlarıNakit tahliyesi veya nakit sınırlamalarıYetersiz yönetim yapısı veya art arda planlama eksikliğiİş saygınlığı, ulaşma veya farkındalık düzeyiTehditler:Yeni yasal düzenlemelerPolitik, çevresel ve ekonomik etkiBilişim ve iletişim sektöründe gelişmeKaynakların veya ortakların kaybıPiyasa taleplerindeki değişikliklerRekabetçi atmosferde değişimDoğal felaketler gibi kaçınılmaz durumlar

Sıkça Sorulan Sorular

Swot analizi nedir konusunda detayları yazımda anlattım. Şimdi de swot analizi ne demek ve nasıl yapılır ile ilgili sıkça sorulan sorulara bakalım. Burada kısa cevaplarla sorulara yanıt vermeye çalıştım. Eğer detaylı bilgiler ve swot analizi örnekleri ile pekiştirme yapmak istiyorsanız yazımın tamamını okumanızı tavsiye ederim.

Swot Analizi Nedir?

Strengths, Weaknesses, Opportunities ve Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir analiz yöntemidir. Türkçe’de ise Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler şeklinde GZFT analizi olarak kullanımı mevcuttur. Edmund Learned, Roland Christensen, Kenneth Andrews ve William Guth isimli öğretim üyeleri tarafından Harvard Üniversitesi’nde geliştirilmiştir.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Bir işe başlarken, işin başarılı olabilmesi için swot analizi iyi şekilde yapılmalıdır. Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) detaylı şekilde çıkarılmalıdır. Tüm kategorilerin altı doldurulmalı ve incelenmelidir. Ardından güçlü yanların nasıl kullanılabileceği ve zayıf yönlerin nasıl giderilebileceği üzerinde düşünülmelidir.

Swot Analizi Örnekleri Neler?

Mesela yazımda da bahsettiğim üzere, Starbucks üzerinden bir örnek vereyim. Strengths, güçlü marka ismi ve finansal yapı; Weaknesses, yüksek fiyatlar ve ürünlerinin taklit edilmesi; Opportunities, pazarın genişleme ve büyümesi; Threats, düşük maliyetli kahve üreten firmalarla rekabet. En basitinden bu şekilde örnek verilebilir.

Swot Analizinin Faydaları Nelerdir?

Yapmayı planladığınız işi daha iyi şekilde idare etmenizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi görerek nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmenizi sağlar. Böylece işiniz çok daha başarılı şekilde idare edilebilir hale gelir.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general