Sosyal Sorumluluk Projeleri Nelerdir? [Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?]

sosyal sorumluluk nedir

Uyandığımız andan, gece yatağımıza girene kadar toplumdaki sorunlardan kaçıyla yüzleşiyoruz?

Bu sorunları görüp üzülüyor muyuz yoksa herhangi bir sosyal sorumluluk projesine dahil mi oluyoruz? Sosyal yardım projeleri ile başka hayatlara dokunabileceğimizi bilirken neden yalnızca buruk bir surat ifadesi bizim için yeterli oluyor?

Evi yol olup kolileri kendine yatak yapan amcalar, küçücük ellerinde oyuncak yerine satmak için su şişesi taşıyan çocuklar, madde bağımlılığı ile mücadele eden gençler ve artık bize sırtını dönen doğal kaynaklar…

Toplumun sorunu, bizim sorunumuz değil midir? Bireysel sorumluluklarımızı yerine getirerek, toplumsal sorumluluk bilinci uyandıramaz mıyız? Çok klişe ama bir o kadar da güzel bir söz vardır “herkes kendi kapısının önünü süpürse bütün dünya tertemiz olur” diye. İşte asıl amaç bu değil midir?

Bir kişiyle sorun mu çözülür diye düşünmeyin. Hepsine elimiz uzanmayabilir, birey olarak tek başımıza birden fazla soruna çözüm bulamayabiliriz. Peki, ya birleşirsek?

Sosyal sorumluluk projeleri dezavantajlı grupların yararına, sürdürülebilir bir destek sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Her bireyin, etik kurallar çerçevesinde kurumlar aracılığıyla veya bireysel olarak kendi çıkarlarını gözettiği kadar, dezavantajlı grupların yararına faaliyetler de sürdürme bilincine sosyal sorumluluk denir.

sosyal sorumluluk nedir

Bir sosyal sorumluluk projesi yürütmek veya dahil olmak için iki şekilde yol izleyebilirsiniz; bireysel veya kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri.

Kurumsal sosyal sorumluluk, genellikle şirketlerin iş planlarına dahil ettiği ve uzun vadede işveren-çalışan ilişkilerini ve şirket itibarını olumlu etkileyen bir kazan-kazan yöntemi diyebiliriz.

Şimdi bu sosyal yardımlaşma projeleri kapsamında bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluk örnekleri neler, inceleyelim.

Bireysel Sosyal Sorumluluk Nedir?

Genel kapsamıyla bireysel sosyal sorumluluk; bireylerin sosyal ve toplumsal sorunlara yönelik bilinçlilik halidir. Toplumun ihtiyaçlarına göre doğar ve kapsamı zamanla değişiklik gösterebilir.

Yani; öteki bireylerin psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alması kendi beklentilerini toplumun beklentileri üzerinde tutmaması, davranışlarında toplumsal çıkarları gözetmesi gibi esaslara dayanır.

Gönüllülük esaslı işler ve sonradan kazanılabilen bir beceridir. Bu sebeple de sosyal sorumluluk projeleri yürütmedeki en önemli etken; farkındalık yaratma ve sürdürülebilirliktir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 1950 yıllarından beri popülerleşmeye başladı. Modern kurumsal sosyal sorumluluk kavramı Archie Carroll’un piramidine yol açan çalışma sayesinde ortaya çıkmıştır.

Carrol sosyal sorumluluk piramidi ile en önemli dört sorumluluğu vurgular. Bunlar;

 • Ekonomik sorumluluk
 • Yasal sorumluluk
 • Hayırsever sorumluluk
 • Etik sorumluluk
sosyal sorumluluk örnekleri

Avrupa Birliği Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını benimseyen ilk kıta olmuştur. Bu faaliyetleri sürdürmedeki öncelikli amaçları; şirketler bünyesinden globale yayılacak şekilde bir sürdürülebilir gelişim ve sosyal piyasa ekonomisine fayda sağlayabilmekti.

Avrupa Birliği son olarak 2001 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımını;

“Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır” şeklinde yapmıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluk konusu; şirketlerin kendi insiyatifine bağlı olmakla birlikte yasalar kapsamında incelenmez. Sosyal sorumluluk projeleri her sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi herhangi bir kar amacı gütmezler.

Dünyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Öncüsü Şirketler

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı 1950li yıllardan beri popüler olan fakat modern kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında son yıllarda rağbet gören ve toplumdaki itibarı güçlendirme konusunda halkın gözünde önemli olan hususlardan biri.

Şirketler de yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri veya kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile işveren- çalışan ilişkilerini güçlendirmeyi ve nihayetinde daha bilinçli bir iş ortamı sunarak toplum itibarını da güçlendirmeyi hedeflemekteler.

kurumsal sosyal sorumluluk nedir

Dünyada kurumsal sosyal sorumluluk konusunda öncü olan ve adından söz ettiren bir çok firma mevcut. Çalışma disiplinlerinden personel ilişkilerine kadar bu konudaki hassasiyetlerini ve uzun vadede kurumsal sosyal sorumluluk kavramına uygun bir politika ile çalışmanın şirketlerine olan olumlu dönüşlerini görebilirsiniz.

Aşağıda kurumsal sosyal sorumluluk örnekleri için dünyaca ünlü bazı şirketleri listeledim.

1.Google

sosyal dayanışma

Google‘ı çevre dostu çalışmaları zaten hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra açık sözlü CEO’ları ile de dünyadaki ayrımcılıklara net bir dille karşı çıkmaktadırlar.

Google ayrıca dünyadaki diğer rakiplerine oranla %50 daha az enerji tüketen veri merkezleriyle de artı puanları kapıyor.

Yenilenebilir enerji için milyar dolarlık taahhütlerde bulunmaları ve daha az enerji ile daha çok şey üretebilme politikaları sayesinde kurumsal sosyal sorumluluk konusunda öncü bir şirket diyebiliriz.

2. Coca- Cola

sosyal sorumluluk

Coca cola kamyon filolarında izlediği değişiklik politikaları ile 3,7 milyon sera gazı salınımı zararından dünyayı kurtardı.

Lojistik konusunda şirketlerin birçoğu ne yazık ki çevre kirliliğini ikinci plana atıyor. Bu noktada devasa taşımacılık hizmetlerinin devasa zararlara yol açabileceğini hatırlamakta fayda var.

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda oldukça hassas davranan Coca-Cola’nın 2020 için hedefi karbon ayak izini %25 azaltmak. 

3. Netflix ve Spotify

sosyal yardımlaşma

Netflix ve Spotify sosyal açıdan bakıldığında diğer şirketlerden ayrılan çok özel bir kurumsal sosyal sorumluluk örneği sergiliyor. Ne mi?

Normalde anne-babalara ebeveynlik izni bu gibi şirketlerde ortalama 18 hafta ile sınırlandırılmıştır. Fakat Netflix ebeveynlik iznini; çocuğun anne babaya olan bağlılığını pekiştiren ilk yıl veya bölünerek alınabilecek 52 hafta olmak üzere toplamda 1 yıl ebeveynlik izni sunmaktadır. 

Spotify da aynı şekilde bunun sosyal anlamda çalışanlarına olan bir sosyal sorumlulukları olduklarını söyler ve 24 hafta ebeveynlik izin süresi tanır.

4. Bosch

sürdürülebilir yaşam

Bosch, araştırma ve geliştirme bütçesinin yarısını çevre koruma teknolojisi geliştirmeye harcıyor. 

2021 yılına kadar şirket, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında BERN olarak da bildiğimiz Bosch Energy Research Network aracılığıyla Almanya, Hindistan, ABD ve Çin’de çevre, enerji ve mobiliteye odaklanan üniversiteleri ve araştırma programlarını desteklemek için 50 milyon € yatırım yapmış olmayı hedeflemektedir.

5. Starbucks

kurumsal sosyal sorumluluk

Starbucks işe alım süreçlerinde her kesimden insana fırsat tanımayı ve dezavantajlı konumdaki gruplara işe giriş süreçlerinde öncelik tanıyarak “onlara ilk işlerini vererek hızlı bir şekilde kariyerlerini başlatma” hedeflerini vurgular.

Sosyal sorumluluk kavramını sosyal anlamda değerlendiren ve bu noktada 2025 yılına kadar 25.000 gazinin işe alımı projesi ile rakip firmalardan kendilerini ayırmışlardır.

6. Lego

kurumsal dayanışma

Lego, 1949 yılından beri oyuncak üretimi yapan şirketlerden biridir. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında iklim değişikliğini ele almaya ve israfı azaltmaya odaklanarak 15 yıl içinde 150 milyon dolar yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Zararlı ambalajlarını da azaltarak 2020 yılının sonunda %100 yenilenebilir ambalajlar ile sürdürülebilir malzeme kullanmayı ve %90 geri dönüşüm oranı elde etmeyi planlamışlardır.

Yukarıda listelediğim firmalar kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile yalnızca toplumun çıkarlarını değil aynı zamanda kurumsal itibarlarını da güçlendirmişlerdir.

İnsanların tüketim alışkanlıklarını, alışveriş yaptıkları firmaların duruşu da etkiler. Birçok dönem birçok firma yanlış tutumları yüzünden toplum tarafından protesto edilmiş ve çok büyük zararlara uğradığı olmuştur.

Bu nedenle iyi bir iş planı örneği için öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeli ve bizi diğer şirketlerden ayıran hassas noktamızı ve bu konudaki çalışmalarımızı ön plana çıkarmalıyız.

Bunun yanı sıra bizler de kendi bireysel sosyal sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz. Elektrik tasarrufu, çevreyi korumak ve tüketimi azaltmak gibi yöntemlerle.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Nasıl Hazırlanır?

Sosyal sorumluluğun bir projeye veya faaliyete dönüşmesindeki en önemli aşama tespit etmek ve kademe kademe çözüm üretmektir. Ben de aşağıda sizler için 1944 yılında Schelenker ve arkadaşlarının ortaya attığı sosyal sorumluluk aşamalarını listeledim.

Sosyal sorumluluk projesi hazırlama aşamaları;

 • Toplumsal anlamda sorunu fark etme ve belirleme
 • Soruna ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi ve soruna dönük farkındalık geliştirme
 • Üretilen çözüme dönük ortaklar ve paydaşlar bularak çözümün etki alanını genişletme
 • Çözüme yönelik stratejileri geliştirme ve titizlikle yürütme
 • Toplumsal sorunun baş gösterdiği sahaya inerek projeyi uygulama
 • Projeyi objektif bir bakış açısıyla değerlendirerek sürdürülebilirlik bağlamında sonuçları inceleme

Yukarıda belirttiğim üzere bir sosyal sorumluluk projesi nasıl hazırlanır diye düşünüyorsanız; teknik anlamdaki açıklaması yukarıdaki şekildedir. Sosyal sorumluluk projesi tasarlarken en önemli hususlardan biri, dezavantajlı grupları belirlemek ve gerçek sorunların tespitini iyi yapmaktır.

Birçok kategoride birçok faaliyet sürdürebilirsiniz. Ben belli başlı sosyal sorumluluk projelerini inceleyerek bazı kaynaklardan da yararlanarak en çok çalışma yapılan sosyal yardımlaşma türlerini inceledim.

Sosyal Sorumluluk Proje Konuları Nelerdir?

Toplumsal birçok sorun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında incelenmektedir. Bu projeler arasında en çok; eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili yürütülen sosyal sorumluluk projesi mevcuttur. Tabi bunun dışında da birçok alandaki soruna hassasiyet gösterilerek faaliyetler yürütülmektedir.

Sosyal Sorumluluk Proje Konuları;

 • Çocuklarla ilgili projeler
 • Çevre sorunları ile ilgili projeler
 • Kadınlarla ilgili projeler
 • Madde bağımlılığı ile ilgili projeler
 • Yaşlılar ile ilgili projeler
 • Eğitim sorunları ile ilgili projeler
 • Sokak hayvanları ile ilgili projeler
 • Hastalar ve sağlık sorunları ile ilgili projeler
 • Toplumsal konular ile ilgili projeler

Yukarıda listelediğim üzere hayatın her alanında sosyal sorumluluk projesi üretmek mümkün. Çünkü hayatın her alanında bir sorun ve bu sorunu çözmeye yeterli kaynak veya istek eksikliği mevcut ne yazık ki.

Sosyal yardım projeleri de bu kapsamda sorunları ve eksiklikleri tespit ederek bunun üzerine çalışmalar yürüyor.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Örnekleri

Sosyal sorumluluk bilinci kazanmanın, sanılanın aksine çok büyük değişikliklere sebep olabileceğini unutmamalıyız.

Ülkemizde de bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bireysel sosyal sorumluluk projesi örneklerinin yerini son zamanlarda kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bıraktığını söyleyebiliriz.

Bunun nedeni daha bilinçli bir toplumun artık tüketim alışkanlıklarını belirlemede hassasiyet gösterilmesi gereken konulara alışveriş yaptıkları firmaların da hassasiyet gösterip göstermediğini önemsemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Sosyal medyanın etkisi ile de firmaların toplumun övdüğü veya protesto ettiği davranışları sürekli kıyaslanmaktadır. Bu noktada güvenilir bir şirket itibarı için kurumsal sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeli ve bunu sürdürülebilir kılmak gerekmektedir.

Ben de sizler için aşağıda türkiye deki sosyal sorumluluk projeleri hangileri, listeledim.

1. Doğan Gazetecilik- Baba Beni Okula Gönder

en-iyi-sosyal-sorumluluk-projeleri

Geçmişte Doğan Gazetecilik adı altında faaliyetlerine devam eden şirket, ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan okul ve eğitim ihtiyacına değinen Baba Beni Okula Gönder projesi en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biridir.

Proje 2004 yılında Hanzade Doğan Boyner tarafından ortaya atılan ve oldukça büyük ses getiren sosyal sorumluluk projelerinden biridir. Kadın ve erkeklerin eşit olduğu bir dünya için eğitim yoluyla kız çocuklarını güçlendirmek adı altında başlamış olup yıllardır sürdürülebilmiş nadir çalışmalardan. 

2. Hürriyet- Aile İçi Şiddete Son

sosyal sorumluluk afişleri

Maalesef Türkiye’de her 3 kadından biri hayatları boyunca ya cinsel istismara ya da sözlü-fiziksel şiddete uğruyor. Bunun yok sayılamayacak oranda bir tehlike olduğunun hepimiz farkındayız. Bu sebeple de sosyal sorumluluk projelerinin en çok değindiği konulardan biri de; aile içi şiddet.

Vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için 4 yıl önce faaliyete geçirilen “aile içi şiddet acil yardım hattı” kadına ve aile içi şiddete karşı mücadele kapsamında hayata geçirilmiştir.

Hürriyet’in desteklediği ve ünlü isimlerin de konserlerinden elde ettiği gelirler ile şiddet mağduru insanların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Hatta geçtiğimiz yıllarda BM Nüfus Fonu ile ortaklaşa yürütülmüş olup; dünyanın birçok kamu kuruluşu temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve birçok akademisyenin katılımı ile büyük bir yankı uyandırmıştır.

3. Opet- Temiz Bir Tuvalet

sosyal sorumluluk örnekleri

Türkiye’de gerçekleştirilmiş en uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Opet- Temiz Tuvalet kampanyası 2000 yılından bu yana devam ediyor. 

Temiz bir tuvalet temiz bir toplum sloganı ile hayata geçirilmiş ve halk sağlığı konusunda önemli bir adım olmuştur. Ülkede bu konuda bir bilinç oluşması açısından ilk öncü olan Opet, henüz pek de önemsenmemiş bir konuya parmak basmıştır.

Bünyesine aldığı personelleri bu temizlik esasına göre eğitimlerden geçirerek bu projeyi iş planına dahil etmiş ve sürdürülebilir kılmıştır. Opet, Temiz Bir Tuvalet kampanyasının yanı sıra  Temiz Okulum gibi yandaş bir sosyal yardımlaşma projesi öncüsü olmuş ve hijyen konusundaki hassasiyetini topluma kanıtlamıştır. 

4. Çorbada Tuzun Olsun Projesi

sosyal sorumluluk projeleri nedir

Çorbada Tuzun Olsun; sokakta yaşayan insanlar için farkındalık oluşturmak, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları topluma kazandırabilmek adına faaliyetler üreten bir sosyal yardımlaşma projesi.

Her projede olduğu gibi bu projede de en önemli konu; bu desteği sürdürülebilir kılmak.

İstanbul’da 2017’den bu yana evsizlikle mücadelede önemli adımlar atmaya yardımcı olan Çorbada Tuzun Olsun projesi, her ay belli ilçelerde gıda yardımları ve evsiz insanları topluma kazandırma çalışmaları gerçekleştirmektedir. 

Toplumun gerisinde kimseyi bırakmadan toplumsal kalkınma sağlayabilmeyi amaçladıklarını söyleyen proje gönüllüleri, Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri olan evsizliğe 5 yıldır aralıksız çare bulmaya çalışıyorlar.

5. Tema Vakfı Projesi

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Tema Vakfı; 11 Eylül 1992 tarihinde o dönemin en büyük sorunlarından biri olan erozyon ve sürdürülebilirlik ile mücadele kapsamında kuruldu. 

Asıl ismi Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olmakla birlikte, o dönemden bu yana hala faaliyetlerini sürdürebilen ender yardımlaşma kuruluşlarından biri.

Sürekli olarak doğayı koruma ve güçlendirme çalışmaları yapan kuruluş, son zamanlarda İstanbul nüfusunun artması ve doğal olarak yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyulması sonucu tabiatın gittikçe betonlaşması üzerine bazı faaliyetler de gerçekleştirmiştir.

Bunun yanı sıra var olan doğal kaynaklarımızı da düzgün ve zararsız kullanmadığımız için ne yazık ki uzun vadede doğa bize sırtını dönüyor.

Tema Vakfı da bu kampsamda birçok sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. En yakın örneklerinden biri; Belgrad Ormanı’nda çöp toplama kampanyası başlatarak doğanın temizlenmesine yardımcı olmaktı.

6. Meslek Lisesi Memleket Meselesi

sosyal sorumluluk

Koç topluluğu bünyesinde başlayan proje Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi Okul-İşletme Birliği mantığına dayalı bir çalışma yürütmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği proje birçok öğrenciye mesleki beceri kazandırarak yurtdışındaki iş modellerine benzer bir amaca hizmet eder.

Türkiye’de de yaşanan en büyük sorunlardan biri okumuş işsizlik oranı. Yani mesleğe dönüştürülemeyen bir bölümden mezun olmak ne yazık ki yalnızca diploma sahibi olmak anlamına geliyor.

Bu yüzden de Meslek Lisesi Memleket Meselesi istihdam konusunda oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz.

7. Vodafone- Düşler Akademisi

sosyal sorumluluk proje afişleri

Türkiye Vodafone ile Vakfı ile 2008 yılında Düşler Akademisi engelli bireylerin sanat aracılığıyla topluma kazandırılması ve aktif faaliyetlerde bulunmasını desteklemek amacıyla ortaya atılmış bir sosyal sorumluluk projesidir.

Proje engelli bireylerin kişisel gelişimine destekte bulunmayı ve topluma kazandırılarak sosyal entegrasyonun sağlanmasını hedef alır.

8. Doğuş Otomotiv- Trafik Hayattır

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Türkiye’nin, dünyadaki trafik kazalarında çocuk ölümlerinin en çok olduğu (Afrika’dan sonra) ikinci ülke olduğunu biliyor muydunuz?

Doğuş Otomotiv de Trafik Hayattır sosyal sorumluluk projesi ile trafikte can güvenliğini ele almıştır. Aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların trafikteki yerinin belirlenmesi konusunda oldukça dikkat çekici faaliyetler yürütttüğünü söylemek mümkün.

Biliyoruz ki sosyal sorumluluk projeleri için en önemli husus; farkındalık yaratması ve sürdürülebilir olmasıdır. Trafik Hayattır projesi de bu konuda istatistikler ve çarpıcı veriler ile oldukça büyük bir farkındalık oluşturuyor diyebiliriz. Üstelik bunu 2004 yılından beri devam ettiriyor olmaları da sürdürülebilirliğin kanıtları arasında. 

Doğuş Otomotiv bu çalışmasını, kurumsal sosyal sorumluluk projesi adı altında devam ettiriyor.

8. IKEA- Evimiz Dünya

ilkokul sosyal sorumluluk projeleri

Ikea Türkiye ve Maya Vakfı’nın birlikte yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi sayesinde 5-24 yaş arası çocukların bilinçlendirilmesi, akademik anlamda başarı elde etmesi ve refaha ulaşması gibi hedeflere yönelik gelişmeler kaydediyoruz.

Ikea sosyal sorumluluk projeleri açısından belli dönemlerde belli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Belirli dönemlerde alınan her oyuncak parası ile bir çocuğun gelişimine katkıda bulduklarını söyleyen IKEA, aynı zamanda Tema Vakfı ile de “Evimiz Dünya” isimli bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

Proje kapsamı, ilkokul çocuklarına doğru tüketim alışkanlığı kazandırmak ve doğayı koruma konusunda bilinçlendirmek konularına dayanıyor.

9. Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği – Yaşam Seni Çağırıyor

okullarda sosyal sorumluluk projeleri

Bu proje ev kadınlarının(herhangi bir geliri olmayan, şiddet mağduru veya zamanının çoğunu evde geçiren kadınların) toplumsal cinsiyet eşitliği ve benlik farkındalığını drama yoluyla elde etmelerine fayda sağlamak için yürüttükleri bir çalışmadır.

Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ortaklığıyla yürütülen sosyal sorumluluk projeleri arasında yer almaktadır.

10. Türk Telekom- İnternetle Hayat Kolay

sosyal sorumluluk kurumları

Ekonomik büyümenin yapı taşı olan bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefiyle yola çıkan Türk Telekom, İnternetle Hayat Kolay projesi ile kadın girişimcileri destekliyor ve kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile kadın girişimcilere motivasyon ve eğitim sağlayarak 5 bin kadına ulaşma hedefi mevcut. Türk telekom sosyal sorumluluk projesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda ve cinsiyet rolleri bağlamında kadınlar için oldukça önemli bir adım.

İnternet okuryazarlığı konusunda kadınların gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveri ile çalışan türk telekom, kurumsal sosyal sorumluluk örnekleri arasında yerini alıyor.

Hatta dünyanın en prestijli kuruluşları tarafından da “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen İnternetle Hayat Kolay Projesi, Birleşmiş Milletler’in “Business Call to Action” ve 2018’deki G20 Zirvesi Kapsayıcı İş Modelleri Raporu’na örnek proje olarak girmeyi başarmıştır.

11. Ariel ve Migros- Umudu Paylaş Kalplere Ulaş

şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri

Umudu paylaş kalplere ulaş kampanyası kıyafet bağışı ile birçok çocuğun yüzünü güldürüyor.

Bağışlanacak olan kıyafetler Migros bünyesinde toplanarak Ariel ile yıkanıp, ütülenerek tertemiz şekilde Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.

2007 yılından bu yana devam eden proje, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların sorunlarını ele alıyor.

12. Orkid- Okula Devam

sosyal sorumluluk konuları

First Xsights Araştırma Şirketi ile Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğretmenleriyle gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre; her 10 kız öğrenciden biri, ailesinin ekonomik durumları nedeniyle hijyenik pede ulaşamadığı için okula devam edemiyor.

Hijyenik pede ulaşamayan öğrenciler, özgüven düşüklüğü nedeniyle okullarının yanı sıra arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden uzak kalma eğiliminde oluyorlar.

Orkid ve TOÇEV iş birliği ile kız öğrencilerin okula güçlü bir şekilde devam etmesi amacıyla hayata geçirdiği “Okula Devam” sosyal sorumluluk projesi henüz yeni olsa da sürdürülebilirlik kapsamında 2.yılını doldurmuştur.

13. Garanti Bankası- Geleceği Kodla

sosyal yardımlaşma

Garanti Bankasının Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içinde yürüttüğü “Garanti ile Geleceği Kodla” projesi çocukların dijital anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak bilişim atölyeleri ile bu hedeflerine ulaşmayı planlamaktadırlar. 

Bu atölyeler sayesinde analitik düşünme, tasarlama, ekip çalışmasına yatkınlık ve robotik kodlama gibi eğitimler alarak eğlenceli bir şekilde öğrenim gerçekleştirdiler.

4 dönemdir faaliyette olan bu garanti bankası sosyal sorumluluk projesi, dijital dünyaya daha hazırlıklı bir nesil yetiştirmek için oldukça büyük bir adım.

14. Getir- Mama Gönder

türkiye deki sosyal sorumluluk projeleri

HAYTAP iş birliğiyle hem sokak hayvanlarının hem de barınaktaki hayvanların karnını doyurmayı planlayan proje, sokak hayvanları sosyal sorumluluk projeleri kategorisinde yer alıyor.

Getir müşterilerinin sokaktaki minik dostlarımız için aldığı her bir mamanın barınaktakinin de karnını doyuracağı kampanyada alacağınız her mama sayesinde bir hayvanın mama ihtiyacı karşılanmakta. 

Ülkemizde sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerinin az olması sebebiyle, Getir’in böyle bir kategoriyi tercih etmesi oldukça sevindirici.

15. Dove – Self Esteem(Benlik Saygısı)

self esteem

Dijitalleşmeden önce dergilerde belirtilen mükemmel kadın veya mükemmel güzellik algıları yüzünden, belli özellikleri taşımayan kadınlar çirkin olarak atfediliyordu. Bunun en büyük sebeplerinden biri kitlelerin tek yönlü bir güzellik algısının oluşmasından kaynaklıydı.

Şimdilerde ise sosyal medya kullanımının artması ve özellikle pandemi süreci göz önüne alındığında, kadınların filtreli uygulamalar yüzünden öz benliğinden uzaklaştığını ve öz saygısını yitirdiğini görmekteyiz.

Dove da bu konuda farkındalık yaratmak için Self-Esteem Projesi adını verdiği bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre 13 yaşına kadar kızların %85‘inin Instagram vb. platformlarda kullanmak üzere çektikleri fotoğrafları düzenlemek için fotoshop uygulamaları ve görüntü filtreleri kullandığını ortaya çıktı.

Yine aynı araştırma, kızların %67‘si sosyal medyada kendi fotoğraflarını yayınlamadan önce en az bir vücut parçasını/özelliğini değiştirmeye veya gizlemeye çalıştığı sonucunu da ortaya çıkardı.

Bu noktada doğru sosyal medya kullanımı ve kendi benliğimizin farkında olmak en önemli iki unsur. Diğer önemli bir etken ise “kadın” fikrinin güzellikle bağdaştırılması sorunu.

Dove da toplumsal cinsiyet rollerinden yola çıkarak sosyal medyanın kadınlar üzerindeki etkisi konularında geliştirdiği bu sosyal sorumluluk projesi ile Reverse Selfie(Tersine Selfie) isimli bir çalışma başlatarak, bunun tam tersini, filtresiz güzelliği ve gerçekliği vurgulamayı hedeflemiştir.

16. Turkcell- Kardelenler

sosyal yardımlaşma

2000 yılından itibaren Turkcell Sosyal Sorumluluk kapsamında faaliyetlerine başlayan “Kardelenler” projesi; maddi yetersizliği olan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunma ve kızların meslek sahibi olma konusunda güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kardelenler projesi Türkiye’nin en başarılı ve köklü sosyal sorumluluk projelerinden biri diyebiliriz. National Geographic belgeseline bile konu olmuş bu proje, uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmeye ve çocukların eğitimlerine destek vermeye devam ediyor.

17. Teknosa- Kadın İçin Teknoloji

gönüllü sosyal sorumluluk projeleri

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama adapte olabilmeleri için teknolojik entegrasyonu sağlamak için ilk kez 2007 yılında hayata geçirilen “Kadın İçin Teknoloji” sosyal sorumluluk projesi sayesinde 18 binden fazla kadın teknolojik anlamda güçlendirildi.

Habitat Derneğinin de katkılarıyla yürütülen proje kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve Powerpoint programlarının genel uygulamaları, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı işleniyor.

Sonuç olarak;

Sosyal sorumluluk projeleri; başkalarının çıkarlarını kendi çıkarlarımız kadar gözetebilmemiz ve en nihayetinde dezavantajlı grupların güçlendirilmesi noktasında bir şeyler yapabilmemizde kilit rol oynuyor. Tabi, sosyal yardımlaşma projesi tasarlamak ve sunmak kadar onu sürdürülebilir kılmak da oldukça önemli.

Bizler de bireysel sosyal sorumluluk kavramını baz alarak küçük projelerde bulunabilir veya tüketim alışkanlıklarımızı sosyal sorumluluk kavramı konusunda daha hassas davranan şirketlere yönlendirebiliriz.

Sık Sorulan Sorular

Aklınıza takılabilecek birkaç soruyu aşağıda cevapladım. Sizler de merak ettiğiniz soruları yorum bırakabilirsiniz.

Sosyal Sorumluluk Ne Demek?

Her bireyin, etik kurallar çerçevesinde kurumlar aracılığıyla veya bireysel olarak kendi çıkarlarını gözettiği kadar, dezavantajlı grupların yararına faaliyetler de sürdürme bilincine sosyal sorumluluk denir.

Sosyal Sorumluluk Bize Ne Katar?

Sosyal sorumluluk; bireylerin empati, fedakarlık, hoşgörü ve çaba sarf etme hislerini harekete geçirerek hayatımıza daha gerçek duygular katar.

Bunun yanısıra daha etik davranan ve tek bir kişinin çıkarı yerine çoğunluğun çıkarını göz eden bir insan olmanıza yardımcı olur.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general