PEST Analizi Nedir? | PEST Analizi Nasıl Yapılır? [ PEST Analizi Örnekleri]

Pest analizi nedir pest analizi nasıl yapılır

Bir girişimci olarak, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin halk arasında ne kadar talep göreceğini bilmek istersiniz. Ancak, işinizin işleyişini etkileyen kontrolünüz dışında gelişen faktörler mutlaka olacaktır. Bu faktörleri keşfetmek ve ölçmek kullanılan yönteme PEST analizi denmektedir.

Bu yazımızda sizlere PEST analizi nedirPEST analizi nasıl yapılır ve PEST analizi örnekleri nelerdir gibi girişimcilerin çokça merak ettiği soruların cevabını veriyor olacağım. Yazının içeriğinde incelediğim başlıkları aşağıdaki içerik menüsünden de görebilmeniz mümkündür.

Hadi şimdi gelin, PEST analizi nedir konusunu birlikte mercek altına alalım.

PEST Analizi Nedir?

Girizgâh yaparken de belirttiğim üzere PEST analizi kontrolünüz dışında gelişen olumlu ya da olumsuz faktörlerin işinize nasıl yansıyacağını ölçmeye yarayan bir araçtır. PEST analizinde politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik veriler araştırılarak sonucun sektöre ve pazara geçmiş, şimdi ve gelecek yansımaları analiz edilir.

Bir kuruluşun faaliyet gösterdiği sektöre veya pazara bağlı olarak farklı dış etkenlere bakan birçok varyasyonu vardır.

 • PESTLE Analizi
 • STEEPLE Analizi
 • PESTEL Analizi
 • STEER Analizi
 • STEEP Analizi

PEST Analizi Ne Demek?

PEST, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. İngilizcede political, economic, social ve technological kelimeleri anlamına gelmektedir.

İşletmeler PEST analizinde bu dört temel faktörü değerlendirirler. PEST analizi açılımı nedir ve PEST analizi ne demektir sorularına |kısaca bu şekilde cevap vermiş olalım.

Pest Analizi Faktörleri Nelerdir?

Politik, ekonomik, sosyal ve teknoloji; PEST analizi için kullanılan faktörlerdir.

Bu faktörlerin PEST analizi için nasıl kullanıldığını aşağıdaki başlıklarda daha detaylı inceleyebilirsiniz. PEST analizi yaparken hangi soruların sorulması gerektiğini görebilirsiniz.

Bu konuyla alakalı görsel bir veri olması açısından, size birde PEST analizi şablonu hazırladım.

Yukarıdaki incelemiş olduğunuz PEST analizi şablonu örneğinin genişletilmiş şekilde açıklamasını aşağıdaki alt başlıklarda bulabilirsiniz.

1. Politik Faktörler

Politik faktörler, hükümetin ekonomiyle nasıl müdahale ettiğiyle ilgilidir. Spesifik olarak, politik faktörlerin vergi politikası, iş hukuku, çevre hukuku, ticaret kısıtlamaları, tarifeler ve siyasi istikrar gibi etki alanları vardır. Politik faktörler, hükümetin sağlamayı veya sağlamayı amaçladığı mal ve hizmetleri (değerli mallar) ve hükümetin sağlanmasını istemediği malları içerebilir. Ayrıca, hükümetlerin vatandaşın sağlığı, eğitimi ve altyapısı üzerinde çok yüksek etkisi vardır.

Örneğin;

 • Devlet politikası
 • Siyasi istikrar veya istikrarsızlık
 • Bürokrasi
 • Yolsuzluk
 • Rekabet düzenlemesi
 • Dış ticaret politikası
 • Vergi politikası
 • Ticaret kısıtlamaları
 • Çalışma/çevre/telif hakkı/tüketici koruma yasaları
 • Fon hibeleri
 • Girişimleri

Dikkate alınması gereken politik faktörler:

 • Ülkenin bir sonraki yerel veya ulusal seçimleri ne zaman? Bu, hükümeti veya bölgesel politikayı nasıl değiştirebilir?
 • İktidar için en muhtemel rakipler kimler? İş politikası ve kuruluşunuzu etkileyen diğer politikalar hakkındaki görüşleri nelerdir?
 • Ülkeye bağlı olarak, mülkiyet hakları ve hukukun üstünlüğü ne kadar gelişmiş ve yolsuzluk ve organize suç ne kadar yaygın? Bu durumların nasıl değişmesi muhtemeldir ve bunun sizi nasıl etkilemesi muhtemeldir?
 • Bekleyen herhangi bir mevzuat veya vergi değişikliği işinizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir mi?
 • İş yönetmeliği, üzerinde planlanan değişikliklerle birlikte işinizi nasıl etkileyecek? Ve düzenleme veya kuralsızlaştırma yönünde bir eğilim var mı?
 • Hükümet kurumsal politikaya, kurumsal sosyal sorumluluğa, çevre sorunlarına ve müşteri koruma mevzuatına nasıl yaklaşıyor? Bunun nasıl bir etkisi var ve değişmesi muhtemel mi?
 • Önerilen mevzuat değişikliklerinin muhtemel zaman çizelgesi nedir?
 • Değişmesi muhtemel başka siyasi faktörler var mı?
 • Hangi hükümet politikaları veya siyasi gruplar başarımız için faydalı veya zararlı olabilir?
 • Siyasi ortam istikrarlı mı yoksa değişme olasılığı var mı?

2. Ekonomik Faktörler

pest analizi ekonomik faktörler

Ülke ekonomisinin sektörleri ya da pazarı doğrudan etkileyen ve uzun vadeli yansımaları olan performansının belirleyici faktörleridir. Ekonomik faktörler arasında ekonomik büyüme, döviz kurları, enflasyon oranı ve faiz oranları yer almaktadır. Bu faktörler, bir işletmenin nasıl çalıştığını büyük ölçüde etkileyen faktörlerdir.

Örneğin;

 • Ekonomik eğilimler
 • Büyüme oranları
 • Endüstri büyümesi
 • Mevsimsel faktörler
 • Uluslararası döviz kurları
 • Uluslararası ticaret
 • İşgücü maliyetleri
 • Harcanabilir tüketici geliri
 • İşsizlik oranları
 • Vergilendirme
 • Enflasyon
 • Faiz oranları
 • Kredi bulunabilirliği
 • Para politikaları
 • Hammadde maliyetleri

Dikkate Alınması Gereken Ekonomik Faktörler

 • Mevcut ekonomi ne kadar istikrarlı? Büyüyor mu, durgunlaşıyor mu yoksa azalıyor mu?
 • Anahtar döviz kurları sabit mi yoksa önemli ölçüde değişme eğiliminde mi?
 • Müşterilerin harcanabilir gelir seviyeleri yükseliyor mu yoksa düşüyor mu? Bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde değişmesi muhtemel mi?
 • İşsizlik oranı nedir? Nitelikli bir işgücü oluşturmak kolay olacak mı? Yoksa vasıflı işgücü kiralamak pahalı mı olacak?
 • Tüketiciler ve işletmeler krediye kolay erişebiliyor mu? Değilse, bu kuruluşunuzu nasıl etkileyecek?
 • Küreselleşme ekonomik çevreyi nasıl etkiliyor?
 • Göz önünde bulundurmanız gereken başka ekonomik faktörler var mı?
 • Hangi ekonomik faktörler ilerlememizi etkileyecek?
 • Ekonominin performansı şu anda bizi nasıl etkiliyor?
 • Fiyatlandırmamız, gelirlerimiz ve maliyetlerimiz her bir ekonomik faktörden nasıl etkileniyor?

3. Sosyal Faktörler

pest analizi sosyal faktörler

Kültürel eğilimlerin, demografik yapının ve nüfus istatistiklerin pazara ya da sektöre yansıyan belirleyici sosyal tutumlar, davranışlar ve eğilimlerdir.  Sosyal faktörler, kültürel yönleri ve sağlık bilincini, yaş dağılımını, nüfus artış oranını, kariyer tutumlarını ve güvenliğe verilen önemi ele alır. Sosyal faktörlerdeki yüksek eğilimler, bir şirkete olan talebi ve o şirketin nasıl çalıştığını etkilemektedir. Mesela yaşlanan nüfus, daha küçük ve daha az istekli işgücü anlamına gelebilir, böylece işgücü maliyetini arttırır. Ayrıca, şirketler bu durumdan kaynaklanan sosyal eğilimlere uyum sağlamak için çeşitli yönetim stratejilerini değiştirebilir. Mesela belli bir yaşın üstündeki işçileri işe almak gibi.

Örneğin;

 • Para
 • Müşteri hizmetleri
 • İthalat
 • Din
 • Kültürel tabular
 • Sağlık
 • İş
 • Boş zaman
 • Çevre hakkındaki tutumlar ve paylaşılan inançlar
 • Nüfus artışı ve demografi
 • Göç
 • Aile büyüklüğü ve yapısı
 • Yaşam tarzı eğilimleri

Dikkate Alınması Gereken Sosyo-Kültürel Faktörler:

 • Nüfusun büyüme hızı ve yaş profili nedir? Bu nasıl değişebilir?
 • Tutumdaki nesiller arası değişimlerin yaptığınız şeyi etkilemesi muhtemel mi?
 • Toplumunuzun sağlık, eğitim ve sosyal hareketlilik düzeyleri nelerdir? Bunlar nasıl değişiyor ve bunun nasıl bir etkisi var?
 • Hangi istihdam modellerini, iş piyasası eğilimlerini ve işe yönelik tutumları gözlemleyebilirsiniz? Bunlar farklı yaş grupları için farklı mı?
 • Hangi sosyal tutumlar ve sosyal tabular işinizi etkileyebilir? Yakın zamanda bunu etkileyebilecek sosyo-kültürel değişiklikler oldu mu?
 • Dini inançlar ve yaşam tarzı seçimleri nüfusu nasıl etkiler?
 • İşletmeniz için değişime yol açması muhtemel başka sosyo-kültürel faktörler var mı?
 • Müşterilerimizin inançları ve değerleri satın alma alışkanlıklarını nasıl etkiler?
 • Kültürel eğilimler ve insan davranışları işimizde nasıl bir rol oynuyor?

4. Teknolojik Faktörler

pest analizi teknolojik faktörler

Teknolojik faktörler, Ar-Ge faaliyeti, otomasyon, teknoloji teşvikleri ve teknolojik değişim oranı gibi teknolojik unsurları içerir. Teknolojide görülen ve sanayi dalındaki operasyonları etkileyen yenilikleri yani inovasyonları içermektedir. Burada bir pazarın ya da sektörün otomasyon seviyesi, dış kaynak kullanımı ve teknolojik farkındalıktan söz edilmektedir. Ürün ve hizmetlerinizi üretme, dağıtma ve pazarlama şeklinizi etkileyebilecek teknolojik seviyedir.

Örneğin;

 • Teknoloji ve iletişim altyapısı
 • Teknoloji ile ilgili mevzuat
 • Teknolojiye tüketici erişimi
 • Rakip teknoloji ve geliştirme
 • Gelişen teknolojiler
 • Otomasyon
 • Araştırma ve yenilik
 • Fikri mülkiyet düzenlemeleri
 • Teknoloji teşvikleri

Dikkate Alınması Gereken Teknolojik Faktörler

 • Kullanabileceğiniz yeni teknolojiler var mı?
 • Ufukta işinizi veya sektörünüzü kökten etkileyebilecek yeni teknolojiler var mı?
 • Rakiplerinizden herhangi birinin ürünlerini yeniden tanımlayabilecek yeni teknolojilere erişimi var mı?
 • Hükümetler ve eğitim kurumları araştırmalarını hangi alanlarda yoğunlaştırıyor? Bundan yararlanmak için yapabileceğiniz bir şey var mı?
 • Altyapı değişiklikleri çalışma modellerini nasıl etkiledi (örneğin, uzaktan çalışma modeli)?
 • Birlikte çalışabileceğiniz veya öğrenebileceğiniz mevcut teknolojik merkezler var mı?
 • Göz önünde bulundurmanız gereken başka teknolojik faktörler var mı?
 • Ufukta hangi teknolojik gelişmeler ve yenilikler var?
 • Bu teknoloji operasyonlarımızı nasıl etkileyecek?

5. Diğer Faktörler

PESTLE adı verilen benzer ve ilgili bir analiz, kısaltmadan da anlaşılacağı gibi iki faktör daha içerir: Yasal ve ekolojik faktörler.

Build It Backwards’ın genel müdürü Daniel Feiman’a göre, yasal faktör için bir şirket, yasal değişikliklerin ve yorumların bir şirketi doğrudan veya dolaylı olarak nasıl etkileyebileceğini de incelemesi gerektiğini savunur. PESTEL analizi yasalardaki değişiklikleri, küresel hukuk ihtilaflarını ve Yargıtay kararlarını analiz sonuçlarına dahil etmeyi tavsiye etmektedir

Analizin ekolojik kısmı için Feiman, bir işi nasıl etkileyebileceklerini belirlemek için ekolojik gelişmelere ve düzenlemelere bakılmalıdır. Ekolojik düzenlemelere ve kısıtlamalara ve ayrıca nesli tükenmekte olan türlere de ele alınmalıdır.

PESTLE analizi veya PESTEL analizi sürece şunları da ekler:

Hukuki Faktörler: Hukuki faktörler arasında ayrımcılık hukuku, tüketici hukuku, iş hukuku, sağlık ve güvenlik hukuku yer almaktadır. Bu faktörler bir şirketin nasıl çalıştığını, maliyetlerini ve ürünlerine olan talebi etkileyebilir.

Çevresel Faktörler: Çevresel faktörler, özellikle turizm, çiftçilik ve sigortacılık gibi endüstrileri etkileyebilecek hava, iklim ve iklim değişikliği gibi ekolojik ve çevresel unsurları içerir. Ayrıca, iklim değişikliğinin potansiyel etkilerine ilişkin artan farkındalık, şirketlerin çalışma şeklini ve sundukları ürünleri hem yeni pazarlar yaratarak hem de mevcut pazarları azaltarak etki edebilmektedir.

Feiman ayrıca, orijinal PEST faktörleri dahil olmak üzere faktörlerin her birinin aşağıdaki etkileyicilere göre de ölçülmesi gerektiğini öneriyor:

Potansiyel Etki: düşük, orta veya yüksek

Zaman: acil, kısa vadeli veya uzun vadeli

Tip: pozitif veya negatif

Etki Yönü: artan veya azalan

Göreceli Önem: yüksek, orta veya düşük

Diğer faktörleri dikkate alan PEST Analizi varyasyonları vardır. Bunlar şunları içerir:

PESTLE / PESTEL ANALİZİ: Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Hukuki, Çevresel.

PESTLIED ANALİZİ: Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Hukuki, Uluslararası, Çevresel, Demografik.

STEEPLE ANALİZİ: Sosyal/Demografik, Teknolojik, Ekonomik, Çevresel, Siyasi, Hukuki, Etik.

SLEPT ANALİZİ: Sosyo-Kültürel, Hukuki, Ekonomik, Politik, Teknolojik.

LONGPESTLE ANALİZİ: PESTLE’ın Yerel, Ulusal ve Küresel sürümleri. (Çok uluslu organizasyonlardaki değişimi anlamak için kullanılır.)

kendi işi kurmayı düşünenlerinde mutlaka PEST analizi örneklerini incelemesi gerekir. Eğer sizde kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız bloğumdaki ”Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin En Karlı 25+ İş Modeli” makaleme göz atmanızı tavsiye ederim.

PEST Analizi Neden Yapılır?

PEST analizinin açılımını açıkladığımıza göre bu veriler sektörün ne işine yarar, PEST analizi neden yapılır diye merak etmiş olabilirsiniz.

pest analizi ne zaman yapılır
 • Stratejinizin daha geniş çevreye uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı olur ve stratejik düşünmeyi teşvik eder.
 • Sektör ya da pazar üzerindeki tüm önemli dış etkilere genel bir bakış sağlar.
 • Daha mantıklı ve bilgili kararlar almayı destekler.
 • Planlama, pazarlama, organizasyonel değişim girişimleri, iş ve ürün geliştirme, proje yönetimi ve araştırma makalelerine yardımcı olur.

Bir PEST analizinin değerli sonuçlar vermesi için SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler), MOST (görev, hedef, stratejiler, taktikler) veya SCRS (strateji, mevcut durum, gereksinimler, çözüm) analizleri ile birlikte kullanılmalıdır.

Swot analizi nedir öğrenmek isterseniz bloğumdaki yazıya göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yazımın ilerleyen bölümlerinde örnek PEST analizlerini inceliyor olacağız.

PEST Analizi Ne Zaman Yapılır?

PEST analizi, işinizin büyük bir resmine sahip bir anlayışa ihtiyaç duyduğunuzda kullanılır. PEST analizi yapmak için en iyi zamanlardan bazıları şunlardır:

 • Yeni bir işe başladığınızda
 • İşinizle ilgili bir sorunu ortaya çıkardığınızda
 • Bir alanda (örneğin siyaset) yaklaşan değişiklikleri fark ettiğinizde ve piyasayı yeniden değerlendirmek istediğinizde

PEST analizlerinin makro düzeyde değerlendirmeler olduğunu unutmayın. Muhtemelen daha küçük dahili projeler veya sorunlar için bir PEST analizi yapmanıza gerek yoktur.

Faydaları Nelerdir?

İşletmeniz için temettüler elde edebilecek bir PEST analizi yapmanın sayısız faydası vardır. PEST analizi örnekleri için önemli noktalar şunları içerir:

 • Şirketinizin daha iyi anlaşılması sağlar.
 • Daha etkili uzun vadeli stratejik planlama yapmanıza yardımcı olur.
 • Potansiyel tehditlere ve tehlikelere daha dikkat olmanızı sağlar.
 • Değerli iş fırsatları için iç görü oluşturur.

PEST Analizi Nasıl Yapılır?

pest analizi nasıl yapılır?

PEST analizi tekniklerinden en iyi şekilde yararlanmak için, farklı bakış açılarına sahip katılımcılardan girdi toplayın. Büyük veya dağınık bir ekiple çalışırken, herkesi aynı anda bir araya getirmek zor, zahmetli ve maliyetli olabilir. Video konferans, çevrimiçi formlar ve iş birliğine yapabileceğiniz danışmalar ile bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz.

 • Beyin Fırtınası Yapın: Yukarıda açıkladığım dört PEST analizi faktörü ile ilgili beyin fırtınası yapın: Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik. İlk beyin fırtınasını büyük bir grup olarak yapabilirsiniz. Bir sonraki adımda daha küçük gruplara bölünebilirsiniz. Ardından bir genel bakış açısı elde etmek için görüşleri ve fikirleri birleştirebilirsiniz.
 • Gruplara Ayırın: Beyin fırtınasından sonra elde ettiğiniz doneleri göz önünde bulundurarak benzer fikir ve görüşte olanları gruplandırın.
 • Değerlendirin: Katılımcı fikirlerinin organizasyon üzerinde yaratacağını düşündükleri etki düzeyine göre derecelendirmelerini sağlayın. Derecelendirmelerdeki önemli farklılıkları tartışın. Katılımcılardan gerekçelerini açıklamalarını isteyin ve gruptan fikirlerini değiştirmişlerse bu fikirleri tekrar değerlendirmelerini isteyin. Herkesin çeşitli faktörler üzerine düşünceleri uyumlu hale getirin.
 • Tekrarlayın: Tamamlanmış bir PEST analizi, işinizin şimdi ve gelecekte karşı karşıya kalacağı fırsatlar ve tehditlere ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşabilirsiniz. PEST analizi raporunu ilerlemeyi izlemek ve gelecekteki incelemeler için bir girdi olarak kullanabilirsiniz.

Dış ortamınızdaki değişikliklerden haberdar olmak, stratejilerinizi ve planlarınızı güncel tutmak için PEST analizini düzenli aralıklarla tekrarlayın.

PEST Analizini Kolaylaştıran İpuçları

pest analizi nedir pest analizi nasıl yapılır
 1. Uzman bilgisi ve yeni bir bakış açısı sağlamak için katılımcıları dikkatlice seçin.
 2. Bir PEST analizi, yalnızca bildiğiniz veya duyduğunuz politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri listelemekle ilgili değildir. Bunları uygun bilgilerle doğrulamak ve kuruluşunuz üzerindeki etkisini derecelendirmek de önemlidir. Örneğin PESTLE analizi, PESTEL analizi, STEEPLE analizi, STEER analizi ve STEEP analizi gibi.
 3. Her faktörün etkisini derecelendirmek, en önemli sorunları belirlemenizi sağlar.
 4. Karmaşık kuruluşlar için ve birden fazla yere hizmet verdikleri yerlerde, her ortam için bir PEST analizi yapılması gerekebilir.
 5. Sorunun özüne odaklanmak için mümkün olduğunda nicel verileri kullanın.
 6. Fikirleri sıralamak ve önceliklendirmek için oturumda yeterli zaman dilimi belirleyin.
 7. Ayrıca, geçici, uzun vadeli veya zaman içinde izlenmesi gereken oylama veya renk kodu faktörlerini de kullanabilirsiniz.
 8. Faktörleri nispeten yüksek seviyede tutmaya çalışın ve analiz felcine saplanmaktan kaçının.

PEST Analizi Örnekleri

PEST analizi nedirPEST analizi nasıl yapılır soruları mercek altına aldığım bu yazımda PEST analizi örnekleri vererek konunun daha iyi anlaşılmasını hedefliyorum. Örnek PEST analiz seçimlerimi en popüler firmalardan seçmeye çalıştım.

Yazımın bu bölümünde Ülker PEST Analizi örneği, Turkcell PEST Analizi örneği, Ülker PEST Analizi örneği, THY PEST Analizi örneği, Coca Cola PEST Analizi örneği ve Starbucks PEST Analizi örneği  inceleyeceğiz.

Ülker PEST Analizi Örneği

ülker pest analizi

Politik: Diğer ülkelere ihracat yaparken yüksek gümrük vergisi ve ülke içindeki satışlarda devlete yüksek vergi ödemek durumundadır.

Ekonomik: Ham madde fiyatlarındaki artış, ürün pazarlamada yetersiz kalma ve işçi maaşlarının yüksek olması.

Sosyal: Yerli firma olması ve ürünlerin çocuklara hitap ediyor olması firmayı şanslı duruma getirir.

Teknolojik: Ürünlerin insan gücünden çok makine teknolojisi kullanılarak üretilmesi ürünleri daha çekici hale getiriyor. Teknolojinin gelişmesi ise bu anlamda firmayı olumlu yönde etkilemektedir.

Turkcell PEST Analizi Örneği

turkcell pest analizi

Politik: Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet’in diğer şirketlerinde vergi kaçırma suçundan yargılanmış olması Turkcell’in güvenilirlik ve dürüstlük algısına zarar verebilir.

Ekonomik: Erişim kolaylığı, kampanyaları ve fırsatları ile her geçen gün daha da dikkat çekerek havuzundaki müşteri sayısını arttırmaktadır. Bununla beraber şube sayısının çokluğuyla insanlara iş olanakları sağlamaktadır.

Sosyal: Günümüz insanlarının iletişim araçlarını kullanırken en çok istediği şeyler, yani hız ve kaliteyi birlikte sağlayabilmesi dikkat çekiyor.

Teknoloji: Her gün biraz daha gelişen teknolojiyi son süratle takip edip yakalamayı başarmıştır.

THY PEST Analizi Örneği

thy pest analizi

Politik: Türkiye’nin 2023 tarihinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması bekleniyor. Bunun THY üzerinde de etkisi olacaktır. Ülkeler arasında vizelerin kalkması THY’nin daha da gelişmesini sağlayacaktır. Devletimiz de Türkiye’nin en büyük hava yolu şirketinin destekçisidir.

Ekonomik: Türk hava yolları şu anda dünyanın en fazla kar eden 6. şirketi olarak geçiyor. Avrupa’daki ekonomik krizin diğer hava yollarını zarara uğratmıştır ancak THY daima ileri giderek cirosunu her geçen gün arttırmıştır.

Sosyal: Birçok insan en iyi şartlarda seyahat etmek için THY’yi tercih ediyor. İç ve dış hatların artması daha fazla insanın uçmasına imkân veriyor.167 noktaya ulaşmasıyla da birçok kültürün kapsamına giriyor.

Teknoloji: THY’nin filosunda ki uçakları Avrupa’nın en genci konumunda. Diğer hava yollarının teknolojilerini de takip ederek en iyi olma yolunda ilerliyor. Web sitesi üzerinden müşterilerine de yardımcı olabiliyor.

Coca Cola PEST Analizi Örneği

coca cola pest analizi

Politik: Coca Cola ürünleri FDA’nın insafına kalmıştır. Ürünleri mağaza raflarına koymak için hükümet tarafından verilen düzenlemeleri karşılamaları gerekir.

Yerleşik yasalardaki değişiklikler Coca Cola’nın içecek dağıtmasını engelleyebilir. Muhasebe, vergiler, şirket içi pazarlamalar ve iş kanunlarındaki değişiklikler Coca Cola’yı bu şekilde etkileyebilir.

Ekonomi: Coca Cola ürünleri yüzlerce ülkeye dağıtılmaktadır. Bu ülkelerin farklı gelenekleri, kültürleri, zevkleri ve arzuları vardır. Coca Cola, bu müşterileri karşılamak için yeni lezzetler yaratarak ürünlerini nasıl ele aldığını değiştirdi ve güncelledi.

80+ milyar dolar değerinde öz sermayeleri var. Bunun büyük kısmı içecek endüstrisinden geliyor. Ve gelirleri (kabaca %70) Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerden geliyor.

Ancak insanlar sağlıklı alternatif içecekler arıyor. Coca Cola bu yönde ilerlemek için çok az çaba sarf ediyor.

Sosyal: Coca Cola, ürünlerinin çoğunu kültürlü ülkelerde dağıtıyor. Ve bu müşterilerin taleplerini karşılıyorlar. Japonya’da Japon tüketicilere hitap etmek için 30 alternatif tat yarattılar. Çin’de de benzer çabalar gösteriyorlar.

Ama Amerika’da insanlar sağlığına odaklanır. Şekerli içecekleri su ve çayla değiştiriyorlar. Çünkü bu içecekler sağlıkları için daha iyidir. Coca Cola’nın sağlıklı Amerikan halkının cevap vereceği bir ürün yaratarak bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekiyor.

Teknoloji: Makineler, Coca Cola’nın daha iyi ve daha yüksek miktarlarda ürünler üretmesine yardımcı oldu. Coca Cola, hızlı teslimat süreleri ve kaliteli ürün geliştirme sağlamak için İngiltere’de en iyi makinelere sahip fabrikalara sahiptir.

Coca Cola, izleyicilerle bağlantı kurmak için sosyal medya teknolojisini kullandı. Şişelerine gerçek isimler koyarak isim kampanyalarını başlattıklarında, müşteriler üzerinde isimlerinin yazılı olduğu şişelerin fotoğraflarını çekmek için sıraya girdiler. Bu fotoğraflar Facebook gibi sosyal medya sitelerinde trend oldu, sosyal kanıt sağladı ve Coca Cola satışlarını teşvik etti.

Starbucks PEST Analizi Örneği

starbucks pest analizi

Siyasi: Starbucks’ın karşı karşıya olduğu en önemli siyasi zorunluluk, Batı’daki ve hammaddelerini tedarik ettiği ülkelerdeki politikacıların dikkatini çeken ham maddelerinin tedarikine ilişkin endişelerdir. Starbucks’ın sosyal ve çevresel normlara bağlı kalmaya ve küresel şirketler ile gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin hükümetleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılan “Adil Ticaret” uygulamalarına uygun ve uyumlu kaynak bulma stratejilerini takip etmeye istekli olmasının nedenidir.

Starbucks’ın karşı karşıya olduğu diğer siyasi zorunluluk, hammaddelerini tedarik ettiği ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere uyma ihtiyacıdır. Starbucks’ın kaynak bulma stratejilerinin temelini oluşturan gelişmekte olan ülkelerdeki aktivizm ve artan siyasi farkındalık nedeniyle bu gerekli olmuştur.

Starbucks’ın karşı karşıya olduğu üçüncü siyasi zorunluluk, ABD merkezli çok uluslu şirketlerin şu anda tabi olduğu iş süreçlerinin daha fazla incelenmesi nedeniyle ABD’deki kendi iç pazarındaki düzenleyici baskılardır.

Ekonomik: Starbucks için en önde gelen dış ekonomik itici güç, girişte açıklandığı gibi birçok şirketin karlılığını azaltan devam eden küresel ekonomik durgunluktur.

Bununla birlikte, araştırmalar tüketicilerin kahve tüketimini azaltmak yerine Starbucks için bir fırsat olan daha düşük fiyatlı alternatiflere yöneldiğini göstermiştir.

Enflasyonist makroekonomik ortam ve düşen karlılık şirketi yelpazenin her iki ucundan da sıkıştırdığından, şirket elbette artan operasyonel ve işçilik maliyetleriyle mücadele etmek zorunda.

Sosyo-Kültürel: Starbucks daha önce belirtildiği gibi daha ucuz alternatifler sunabilse de bunu kaliteden ödün vermeden yapmalıdır ve bu, şirketin alt ve orta katmanlarından tüketicileri içerecek şekilde tüketici tabanını genişletirken karşılaştığı temel sosyo-kültürel zorluktur.

Bunun dışında, tükettikleri markaların sosyal ve çevresel maliyetlerinden endişe duyan “yeşil” ve “etik şık” tüketiciler, Starbucks’ın bu trendin farkında olması gerektiği anlamına geliyor.

Üçüncüsü, emekli olan baby boomer nesli, daha yaşlı tüketicilerin harcamalarının azalması ve dolayısıyla Starbucks’ın stratejisinin bir parçası olarak Gen X ve Millennials’dan yararlanmaya bakması gerektiği anlamına geliyor.

Teknolojik: Starbucks, ortaya çıkan mobil uygulamaların faydalarından yararlanmaya hazır ve uygulama tabanlı indirim kuponları sunmaktadır.

Şirket, tüketicilerin internette gezinebilmeleri ve kahvelerini yudumlarken işlerini yapabilmeleri için satış noktalarına Wi-Fi bağlanma imkanı sunar. Bu, Starbucks markası için bir katma değer ve tüketici deneyimini geliştiren bir şey.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general