Kreş Açmak İstiyorum – Kreş Nasıl Açılır?

kreş açmak mantıklı mı

Son zamanlarda girişimcilik fikirleri arasında öne çıkan fikirlerden biri de özel kreş açmak. Son yıllarda çocuklu kadınların iş hayatında daha etkin rol almasından dolayı kreşlere olan talep de artmış durumda. Peki kreş nasıl açılır?

Çalıştıkları saatlerde çocuklarını güvenilir bir yere emanet ederek çocukların vakitlerini eğlenerek öğrenme şeklinde geçirmelerini isteyen anne ve babalar özel kreş arayışında oluyor.

Bu yazımda kreş açmak ile ilgili tüm merak edilenleri anlatmaya çalıştım. Bu konuda sorulan sorulardan başlıcaları ise şu şekilde: Kreş açmak mantıklı mı? Kreş açmak için devlet desteği 2022 yılında nasıl alınır? Kreş açmak için gerekli şartlar 2022 yılında neler?

Aslına bakarsanız kreş açmak kazançlı bir iştir. Eğer uygun bir yerde özenli ve düzenli bir çalışma sonucunda bir kreş açarsanız hem güzel bir işiniz hem de kazancınız olmuş olur.

Kreş Açmak İçin Gerekli Şartlar 2022

kreş açmak

Kreş açmanın şartları nelerdir diye bakacak olursak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kreş açma yönetmeliğinde yer alan bilgileri gözden geçirmemiz gerekiyor. Kreş açmak için diploma gerekiyor mu sorusunun cevabını da buradan öğrenebiliriz.

Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan 5. Maddede yer alan hükümlere göre kurucularda aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde

aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
 2. b) En az ilkokul mezunu olmak,
 3. c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

Görüldüğü üzere bu şartları sağlayan herkes kreş açabilme hakkına sahiptir. Ancak kreş müdürü olma şartları bunlardan farklı. İkisi sıkça karıştırıldığından kreş açmak için gerekli şartlar konusu farklı yorumlanabilmektedir.

Kreş müdürü olma şartları ise yine aynı yönetmelikte belirtilmekte. Kreş müdürü olmak için gereken şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 1. a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğretim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,
 2. b) Çocuk kulüplerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarında dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak, eğitim fakültesi mezunu ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,
 3. c) Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin bir arada açılması halinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak.

Kreş Açmak İçin Devlet Desteği 2022 Yılında Var Mı?

Kreş açmak için devlet desteği bulunuyor. Üstelik avantajları oldukça fazla. Devlet tarafından verilen kreş destekleri arasında yatırım miktarının toplamının %70 kadarı kadar kredi kullanma bulunuyor. Bu kredilerde 5 puanlık faiz indirimi de sağlanıyor.

Ayrıca kreş açmak isteyenler için inşaat hariç %18 KDV muafiyeti veriliyor. Bu sayede kreş için kullanılacak malzemeler, makine ve gereçler alınırken KDV indirimi kullanılabilir.

Yıllık gelir vergileri ise KDV oranına göre en az %80 indirimli olarak ödenecek. Yatırım için katkı payında da %35 indirim sağlanmakta. Diğer bir destek de gümrük vergisi muafiyeti. Eğer kreş için yurtdışından malzeme ithal edilirse bunlardan gümrük vergisi alınmamaktadır.

Bunlara ek olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 49 yıllığına arsa kiralama desteği de veriliyor. Eğer sıfırdan kreş inşaatına başlanırsa arsa tahsisi de devlete ait oluyor. Asgari ücret üzerinden değerlendirilen işverene katkı payı ödemeleri de devlet tarafından karşılanıyor. Bu, çalışanlar için SGK muafiyeti imkanı anlamına geliyor.

Kreş açmak için KOSGEB desteği adı altında verilen bir destek bulunmuyor ancak girişimcilik kurslarını bitirip sertifika aldıktan sonra KOSGEB hibe başvurusu yaparak 50 bin liraya kadar destek alma şansınız bulunuyor. Bunun haricinde 100 bin liraya kadar da kredi imkanı sunuluyor.

Kreş Açma Maliyeti 2022 Yılında Ne Kadar?

Giderlerin durumu, açılacak kreşin büyüklüğü, çalıştırılacak personelin sayısı, kira ve diğer maliyetler göz önünde bulundurulduğunda kreş açma maliyeti değişilik göstermektedir.

Birçok değişken işin içine girdiğinden net bir maliyetten söz etmek mümkün değil. Satın alınacak ekipmanlar, kreş malzemelerinin ne kadar tutacağı gibi hususlar kreş açmanın maliyeti ile doğrudan ilgilidir.

Ancak yine de tahmini bir maliyet hesabı yapılabilir. Ortalama kreş açma maliyeti 200.000 ila 700.000 lira arasında gösterilebilir. Bu miktar size çok gelmiş olabilir ancak sermayenin büyüklüğüne göre büyük kreş açılabileceğini unutmayın.

Bu maliyeti karşılayabilmek için devlet desteğinin yanında kreş açmak için kredi veren bankalar ile de çalışabilirsiniz. Çekeceğiniz kredinin miktarını da iyi ayarlamanız gerekir. Boş yere faiz yükünün altına girmeniz henüz açılış aşamasında sizi zorlayabilir.

kreş açmak için gerekli şartlar 2020

Kreş Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kreş açmak için gerekenler arasında bazı belgeler de bulunuyor. Aşağıda bu belgelerin hangileri olduğu maddeler halinde yer almakta.

 • Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.
 • Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:
  • C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
  • Adli sicil belgesi,
  • Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
  • Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
  • Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.
 • Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir:
  • Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,
  • Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
  • Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
  • Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
  • Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
  • Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
  • Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
  • Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
  • Numarataj belgesi.

Kreş Açmak Karlı Mıdır? Ne Kadar Kazandırır?

Kreş açmanın kazançlı bir iş olduğunu söylemek mümkün. Ancak net bir aylık gelirden söz edilemez. Toplam çocuk sayısı, giderlerin toplamı gibi değişkenler olduğu için her kreş için aynı gelir düzeyinden bahsetmek mümkün değil.

Yine de kreş açma 2022 yılında karlı bir iş olarak değerlendirilebilir. Talebin olduğu her iş kolunda olduğu gibi burada da iyi bir kazanç elde edilebilir. Önemli olan iyi bir iş planı neticesinde doğru çalışan seçimi ve reklam stratejileriyle hareket edip çocukları ve velileri aldıkları hizmetten memnun etmektir. Bunları yaptıktan sonra kazanç zaten kendiliğinden gelecektir.

Kreş Açmak Mantıklı Mı?

Bir işe başlamadan önce o iş için mantıklı bir yatırım kararı olup olmadığı illa ki sorulur. Bana kalırsa sorulmalı da çünkü zarar etme ihtimali her zaman söz konusu. Bu yüzden öncesinde iyi araştırma yapılmalı.

Kreş açmak istiyorum diyen herkes bu işi enine boyuna araştırmalı ve ona göre hareket etmeli. Kreş açma konusu hem eğitim alanına hem de çocuklar gibi son derece kritik bir alana dahil olduğu için gereken tüm hassasiyet gösterilmeli.

Toplumda önemli ihtiyaçlardan biri haline gelen kreşler, kendi işini kurmak isteyenlerin de değerlendirmeyi düşündüğü bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyor.

Her işte olduğu gibi kreş açmanın da bazı zorulukları bulunuyor. Bunları iyi değerlendirip mantıklı bir yatırım olup olmadığına karar vermeniz gerekiyor.

Günümüz şartlarında bir maaş ile ev geçindirmenin zor olduğunu söylesem yanlış olmaz. Bu yüzden bir ailede artık hem kadın hem de erkek çalışma durumunda kalıyor. Eğer bu aile bir çekirdek aileyse ve 2 yaşında bir çocuğu varsa anne baba çalışıyorken çocuğu kreşe yazdırmaktan başka çareleri kalmıyor. Durum böyleyken kreş açma fikri mantıklı hale geliyor.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general