Köpek Çiftliği Kurmak 2022 – Köpek Üretim Çiftliği Nasıl Kurulur?

köpek yetiştiriciliği karlı mı

Köpek çiftliği kurmak ya da köpek çiftliği yetiştiriciliği yapmak karlı iş fikirleri arasında yer alıyor. Dışarıdan göründüğü kadar kolay olmayan bu işi, köpeklere ilgisi olan girişimciler rahatlıkla yapabilir. Elbette sadece ilgi yetmez, biraz çalışmanız da gerekmekte. Eğer dediğim gibi yaparsanız, kısa sürede güzel karlar elde edebilirsiniz.

Başlangıçta, yüksek fiyatlı safkan köpeklere yönelmek yerine daha çok rağbet gören köpek cinslerine yönelmeniz mantıklıdır. Çünkü satışı kolay olacaktır. Bu nedenle köpek yetiştiriciliği yapmadan önce hangi köpek cinslerini yetiştireceğinize karar vermelisiniz.

Ülkemizde uzun yıllardır köpek çiftlikleri bulunuyor. Daha çok bu çiftlikler şehirden uzak, büyük araziler üzerinde oluyorlar. Peki köpek çiftliği nasıl kurulur?

Köpek Çiftliği Nasıl Kurulur?

köpek çiftliği kurmak

Köpek çiftliği kurmak isteyenler, öncelikle bu konu ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmalı. Yaşayacakları zorlukları ve yapılması gereken elzem şeyleri bilmeliler. Ben de rehberimde bu konuda sizlere bilgi vereceğim.

Köpek çiftliği kurmaya karar verdiğinizde, önce bir alan bulmalısınız. Yani çiftliği kuracağınız ve köpekleri yetiştireceğiniz bir arazi bulunmalı. Bu arazinin, hedeflediğiniz köpek yetiştirme sayısına göre büyüklüğü ayarlanmalı.

Ardından gerekli şartları sağlayıp, köpek çiftliği ruhsatı almanız gerekmekte.

Köpek Çiftliği Ruhsatı Nasıl Alınır?

köpek çiftliği nasıl kurulur

Her işletmede olduğu gibi bu işletmede de işlerinizi resmiyete dökmeniz ve izin almanız gerekmekte. Bunun için ruhsat almalısınız. Aksi takdirde resmi olarak işletmeniz onaylanmadığı için her an kapatılabilir.

Arazinizi bulup, çiftliğinizi inşa ettikten sonra bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek ruhsat talebinde bulunmanız gerekmekte. Tabi öncesinde de o bölge imara açık mı diye kontrol etmelisiniz.

Ardından belediye sizden bazı belgeleri talep edecektir. Her belediyede bu belgeler değişse de genel olarak tapu veya kira kontratı, kimlik fotokopisi, imza sirküleri, dilekçe, gibi belgeler talep edilmektedir.

Siz başvurunuzu yaptıktan sonra, belediye İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarla görüşür. Daha sonra çiftliğinizin olduğu yere bir denetleyici gönderirler. Denetleyicinin raporu doğrultusunda, ruhsatınız onaylanır ya da onaylanmaz.

Ruhsat alırken bazı masraflarınızın olacağını da unutmamak gerekiyor. Ruhsat harcı gibi ücretler ödeyeceksiniz. Her belediyede bu ücretler değişebilmekte.

Köpek Çiftliği Kurmak 2022

köpek çiftliği kurmak

Gerekli belgeleri aldıktan sonra, köpek çiftliği için bilmeniz gereken diğer adımlara geçebilirsiniz.

 • Yetiştireceğiniz köpek cinslerini belirledikten sonra, yetiştireceğiniz her cins için en az birer erkek ve dişi köpek almalısınız. Bu köpekler yavru da olabilir. Fakat biraz daha büyük olmaları daha iyi olur.
 • Çiftliğinizde köpeklerin sağlıklı şekilde yetiştirilmesi, bakılması ve kontrollerinin yapılması için veteriner bulunması gerekir. Bu nedenle bir veterineri işe almanız önerilir. Yetiştireceğiniz köpekler ne kadar sağlıklı olursa, sizin için kazanç o kadar iyi olacaktır.
 • Köpekleri yetiştirirken, onların istediği yaşam koşullarını sağlamalısınız. Böylece yetiştiriciliğiniz daha başarılı olacaktır.
 • Köpekler soğuk zamanlarda üşüyebileceği için barınakların olması gerekmekte. Ayrıca dışarıda dolaşabilecekleri bir alan olmalıdır.
 • Köpeklerin devamlı gözlem altında olmaları ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle çiftlikte devamlı kalmalısınız. Eğer çiftlikte sürekli kalamıyorsanız, onlarla ilgilenecek bir personeli işe alabilirsiniz. Böylece hem onlara yiyecek içecek verebilirler hem de oyun oynayabilirler.
 • Yavru köpek büyüyüp, ergenliğe ulaştıklarında çiftleşmek isteyecekler. Köpekler çiftleşmek istediğinde doğru çiftleşmelerin olması, doğru cinslerin üremesini sağlayacaktır. Bu nedenle köpekleri kendi cinsleriyle çiftleştirmelisiniz.
 • Çiftleşmelerde dişi köpekler, erkek köpekleri seçer bu nedenle doğru çiftleşme için erkek köpek sayısının biraz daha fazla olması gerekmekte.
 • Doğacak köpek yavruları için ortam hazırlaalısınız. Genelde doğuracak köpekler için bölmeler yapılır ve bu bölmelerde yavrular doğunca sıcak bir ortam sağlanır. Köpekler yeni doğduklarında ölebilirler bu nedenle, özellikle kış aylarında ısıtıcılar kullanılmalıdır.
 • Yetişkin köpekler her yıl en az 2 defa doğum yapmaktadır. Genellikle en az 5 yavru dünyaya getirmekteler. Yani gerekli koşulları sağladığınızda, kısa sürede köpek sayıları artabilir ve karlı bir işletmeniz olur.
 • Köpekler doğduktan sonra veteriner veya diğer ilgililere başvurulup, her köpek için bir kimlik çıkarılması gerekmekte. Böylece köpeğin cinsi de resmileşmiş olur ve köpekleri satarken, cinsini kanıtlamanız gerekmez.
 • Köpeklerin satış fiyatları 500-10.000 TL arasında değişebilmektedir. Hatta bunun daha üzerinde de satışlar gerçekleşebilmekte. Bunu aklınızdan çıkarmayarak, ilgili olmanızı tavsiye ederim.

Köpek Üretim Çiftliği İzin Belgeleri Neler?

Kedi üretim çiftliği nasıl kurulur? Köpek yetiştirmek istediğinizde üretim için bazı belgeleri almanız gerekmekte. Yukarıda verdiğim rushsat işlemleri, sadece bir yerde imar kurmak için gerekli olan işlemlerdi. Burada yetiştiricilik için gereken belgeleri göreceksiniz.

Köpek yetiştiriciliği için gerekli şartlar, EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’de belirtilmiş. Bu yönetmeliğin 3. Bölümünde yer alan maddelere göre aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.

Kedi ve köpek üretim yerleri

MADDE 8 – (1) Kedi ve köpek üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.

 1. Üretim yerlerinde; idari büro, veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet ve hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı bulunur.
 2. Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şekilde yapılır.
 3. Kapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel ile kapatılmış pencereler bulunur.Toprak zeminli gezdirme alanları bulunur.
 4. Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanır.
 5. Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10 cm yükseklikte platformlar bulunur.
 6. Üretim yerlerinde, diğer ünitelerden bağımsız, kapalı bir bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta doğum ünitesi ve karantina ünitesi bulunur.
 7. Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılır.
 8. Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları bulundurulur.
 9. Üretim yerlerinde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulur.
 10. Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere asılır.
 11. Kedi üretim yerinin içine, kedilerin yatabilmesi için yatak, yüksekliklere tırmanabilmesi ve oyun oynayabilmesi için oyun ve tırmanma platformları ve benzeri malzemeler konulur.
 12. Üretim yerlerinde kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına, Bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavrular satış yerine gönderilir.

Yukarıdaki şartlar sağlandıktan sonra istenen izin belgeleri aşağıda yer alıyor:

Kuruluş izni almak için gerekli belgeler

MADDE 5 – (1) İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

 1. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
 2. İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,
 3. İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,
 4. Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,
 5. Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni verilir. Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.

Çalışma izni almak için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için ekinde aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat ederler.

 1. Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi,
 2. Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
 3. Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
 4. Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.

(2) Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.

Köpek Çiftliği İle İlgili bilmeniz Gerekenler Neler?

Köpek çiftliği kurmak istediğinizde bilmeniz gereken bazı konular vardır. Mesela ne kadar kar getirir, devlet tarafından teşvik var mı gibi soruların cevaplarını bilmelisiniz. Böylece daha sağlam bir plan, proje yapabilirsiniz.

Köpek Çiftliği Ne Kadar Kazandırır?

köpek yetiştiriciliği karlı mı

Çiftlik kurduktan sonra elbette bu işletmeden bir kar elde etmeyi bekleyeceksiniz. Her işletmenin karı, değişkenlik göstermektedir. Bu farklılıklarda etkili olan faktörler; yetiştireceğiniz cinsler ve üretim kapasitenizdir.

Ancak kar etmeye başlamak için aradan bir süre geçmesi gerekmekte. Çünkü köpekleriniz büyüyüp üreyene kadar biraz süre gereklidir. Köpekler üretimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan birisi, köpek cinslerinin kendi aralarında çiftleşmesini sağlamaktır. Yani diğer ırklarla çiftleşmelerini önlemelisiniz.

Aksi takdirde ortaya çıkacak kırma köpekler daha ucuz fiyatlara satılacak ve karınız düşecektir. Bu nedenle, köpek ırklarını ayrı ayrı bölmelerde yetiştirmelisiniz. Böylece safkan köpekler yetiştirebileceksiniz. Yetiştirdiğiniz safkan köpek yavrularının aşağı yukarı ne kadar fiyata satılabileceğini aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

 • Husky yavruları: 1250 – 2000 TL
 • Alman Kurdu yavruları: 750 – 1500 TL
 • Chow Chow yavruları: 1250 – 2000 TL
 • Golden Retriever yavruları: 1000 – 1500 TL
 • American Cocker yavruları: 1000 – 1300 TL
 • Pug yavruları: 1250 – 2000 TL
 • Kangal yavruları: 750 – 1500 TL
 • Rotweiller yavruları: 900 – 1250 TL
 • Beagle yavruları: 900 – 1250 TL
 • Labrador yavruları: 800 – 1500 TL

Verdiğim listede, Türkiye’deki köpek çiftliklerinde en çok yetiştirilen köpek ırkları yer almaktadır. Verilen fiyatlar da piyasa araştırması sonrası verilmiştir. Gördüğünüz gibi kısa sürede kar elde edebilmeniz için bu ırklardan yetiştirmeye başlayabilirsiniz.

Köpek Yetiştiriciliği Teşvik Var Mı?

Devlet, çeşitli hayvan türlerinin yetiştirilmesiyle ilgili destekler vermektedir. Keçi yetiştiriciliğikoyun yetiştiriciliği gibi girişimciliklerde destek vermekte. Dolayısıyla köpek yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimciler de bu konuda teşvik alıp alamayacaklarını merak etmektedirler.

Devlet köpek çiftliği kurmak isteyenlere destek vermemektedir. Devlet, daha çok gıda amacıyla üretilen hayvanların üretimini desteklemektedir. Bu nedenle bankalardan ya da bu konuda destek verebilecek şirketlerden destek alabilirsiniz.

Bazı şirketler köpek yetiştiriciliği için hibeler verebilmektedir. Bu şirketleri araştırıp, istedikleri şartları sağladıktan sonra başvuruda bulunabilirsiniz.

İstedikleri şartlar genellikle devlet hibe programlarında bulunan şartlardır. Bu nedenle düzgün bir işletme ve güzel bir iş planı yaparak hibe alabilmeniz mümkündür.

Köpek Yetiştiriciliği Eğitimi

köpek eğitmenliği

Köpek yetiştirme çiftliği kurduğunuzda, köpeklerinizi sağlıklı şekilde yetiştirmek ve eğitmek için eğitmenlere ihtiyacınız olacak. Bu nedenle eğitmenlik sertifikasına sahip bir veya daha fazla personeli işe almanız gerekebilir.

Fakat köpekleri kendiniz eğiterek masrafları azaltmayı düşünürseniz, sizin de bir kursa katılıp eğitmenlik sertifikası almanız gerekmekte. Sertifikanız olduğunda ayrıca köpeklerini eğitmek isteyen kişiler, size köpeklerini verirler ve bundan da kazanç elde edebilirsiniz.

Bu nedenle köpek eğitim uzmanı olabilmek için kursa katılmanız gerekmekte. Kurslar 4-6 ay sürmektedir. Bu kurslarda teorik ve pratik eğitimler verilmekte ve kurs sonunda sınavlar olmaktadır. Kursu başarıyla tamamlayanlar köpek eğitim uzmanı olurlar ve eğitmenlik yapabilir hale gelirler.

Rehberimde köpek üretim çiftliği nasıl kurulur, köpek çiftliği kurmak için neler gereklidir detaylı olarak verdim. Aklınıza takılan soruları aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

1 Comment
 1. Reply
  MUSTAFA ÖZÇELİK 07/01/2021 at 15:59

  KANGAL ÜRETİM ÇİFTLİĞİ YERLEŞİM YERİNDEN NE KADAR MESAFE DE KURULMALIDIR (KUULMASI ZORUNLUDUR)
  TEŞEKKÜRLER.

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general