İnovasyon Nedir? Çeşitleri Nelerdir? | En Yaratıcı ve Kullanışlı 25+ Örnek

inovasyon nedir

 İnovasyon nedir ve inovasyon çeşitleri nelerdir sorularını çok duyuyorum. Bu konuda size bilgi vermek amacıyla bu yazıyı hazırladım.

İnovasyon örnekleri, insanlara ilham vermeye devam ediyor. Günümüz, teknoloji çağı olarak adlandırılıyor. İnternet ve diğer teknolojik gelişmelerin ardından günlük ihtiyaçları kolaylaştırmak amacıyla birçok inovasyonların yapıldığını görebiliyoruz. Her geçen de bu örnekler artmakta.

Peki çok duyduğumuz bu inovasyon nedir öncelikle ona bir bakalım.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon nedir kısaca? İnovasyon, yenilikçilik olarak kısaca tanımlanabilir. Yani var olan durum ya da ürün üzerinde yenilikler yaparak tekrar sunmaktır diyebiliriz. İnovasyonu kesinlikle bir buluş olarak düşünmemelisiniz. Dediğim gibi var olan bir şeye yeni özgün özellikler katarak tekrar sunulmasıdır.

İnovasyon ne demek geniş olarak bakalım.

İnovasyon, günümüz küresel iş dünyasında en çok kullanılan terimlerden biridir, ancak tam olarak ne anlama geldiği belirsiz olabilir. İnovasyon farklı şekillerde tanımlanabilir. İnovasyon nedir sorusuna verilen farklı cevapları aşağıdan görebilirsiniz.

 • Kelime anlamı olarak: Orijinal, beklenmedik, taze, daha önce hiç düşünülmemiş, daha önce hiç görülmemiş, yaratıcı, yeni, kullanışlı
 • Sorular: “Bu akıllıca değil mi?”, “Ne harika bir fikir!” Ve “Neden daha önce hiç kimse bunu yapmayı düşünmemişti?”
 • İnovasyon Tanımı: İşlerin daha önce nasıl yapıldığına dair geleneksel kavramlara meydan okumak ve bir sektörden diğerine veya bir coğrafi bölgeden diğerine fikirler getirmek
 • Stratejik olarak inovasyon nedir:
  • Mevcut alternatiflere karşı ürün ve hizmetler için anlamlı fark noktaları yaratmak
  • Hedeflere ulaşmak için yeni yollar sunarak veya hayatları ya da işleri daha kolay, daha iyi, daha mutlu, daha heyecan verici, tatmin edici ya da daha üretken hale getirerek karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarını karşılamak
  • Markaların yeni pazarlarda veya kategori segmentlerinde rekabet etmesini sağlama
  • Sadakati artırmak için tüketicilerin hayal güçlerini memnun etmek

İnovasyon nedir sorusuna cevap olarak birçok tanım verilmektedir. Göreceğiniz her kaynakta farklı tanımlar görebilirsiniz. Ben de bu tanımları sizlere vererek nelerle karşılaşabileceğinizi göstermek istiyorum.

Vikipedi: “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

OECD düşünce kuruluşu Economist makalesi: “Refah veya sosyal refah yaratan yeni ürünler, iş süreçleri ve organik değişimler”

Peter Drucker: “İnovasyon, girişimciliğin özgün bir aracıdır. Kaynaklara zenginlik yaratma kapasitesiyle yeni gelen bir eylemdir.”

Wordnet: “İnovasyon: çalışma ve deneyden kaynaklanan bir yaratım (yeni bir cihaz veya süreç); zihinde bir şey yaratılması; bir şeye ilk kez başlama eylemi“

Merriam-Webster Sözlük: “İnovasyon: Buluş, bireyin fikirlerinden veya bilimsel araştırmalardan kaynaklanan yeni kavramları veya ürünleri ifade eder. Yenilik ise buluşun ticarileştirilmesidir.”

Hexaware Blogu: “Başarıyla hayata geçirilen veya gerçekleşen her yaratıcı fikir Yeniliktir.”

Innovation Productivity: “İnovasyon, hem orijinal hem de ticari değeri olan sonuçlar üretecek şekilde tasarlanmış yaratıcı bir faaliyettir.”

Melbourne Üniversitesi: “Fikirlerin yeni veya geliştirilmiş ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere veya sosyal etkileşimlere pratik çevirisi.”

Yost: “İnovasyon maliyetleri düşürür veya bir görevin faydalarını artırır.”

SCS: “İnovasyon, tanıdık zeminden keşfedilmemiş bölgelere kaçmak demektir.”

Michael Vance: “İnovasyon yeninin yaratılması ya da eskisinin yeni bir şekilde yeniden düzenlenmesidir.”

Razeghi: “Yenilik farklı düşünmenin sonucu değildir. Mevcut problemler ve karşılanmayan ihtiyaçlar hakkında kasıtlı olarak (belirli şekillerde) düşünmenin sonucudur.”

Barack Obama: “İnovasyon, hayatlarımızı yaşama şeklimizi geliştiren bir şeyin yaratılmasıdır.”

Gördüğünüz üzere inovasyon nedir sorusuna farklı kurumlar ve kişiler farklı cevaplar verebilmektedir. Ancak bunların ortak noktası, yenilik ve değer katmadır.

İnovasyon nedir sorusuna cevap verdikten sonra ise inovasyon çeşitleri neler onlara bakalım.

İnovasyon Çeşitleri

İnavasyon nedir öğrendikten sonra inovasyon türleri neler diye de bakmalıyız. İnovasyon birçok şekilde kategorize edilebilir. Bu yazının amacı, inovasyona farklı yaklaşımları ve farklı inovasyon türlerini görmek ve yorumlamaktır.

İnovasyon matrisi adı verilen sınıflandırmayla genel olarak inovasyon türleri görülebilir. Burada, kullandığı teknoloji ve Pazar olmak üzere 2 adet boyut vardır. Aşağıdaki grafikten sınıflandırmayı kafanızda resmedebilirsiniz.

Artan İnovasyon

Çoğu inovasyon, mevcut pazardaki mevcut konsept, ürün veya hizmetlerde artan, kademeli ve sürekli iyileştirmelerdir.

Artan inovasyonda, ürünün veya hizmetin önceki sürümünden biraz daha iyi olma durumu vardır. Mevcut bir ürün formülasyonu veya hizmet sunma yönteminde yalnızca küçük değişiklikler vardır.

artan inovasyon, inovasyon çeşitleri

Ürünler, temel işlevlerini değiştirmeden daha küçük, daha kolay veya daha çekici hale getirilebilir ve hizmetler sürekli iyileştirme yoluyla daha verimli hale getirilebilir.

Artan inovasyon, yeni pazarlar yaratmasa ve çoğu zaman radikal olarak yeni teknolojilerden yararlanmasa da, davranışlarından veya geri bildirimlerinden tanımlanan müşteri ihtiyaçlarını karşıladığı için daha yüksek ücretli müşteriler çekebilir.

Aynı işlevsellikleri ve değeri daha düşük bir maliyetle sağlayabiliyorsanız, ürün veya hizmet daha büyük ve genel bir pazara da hitap edebilir.

Yıkıcı İnovasyon

inovasyon örnekleri

İnovasyon çeşitleri arasında yıkıcı inovasyon da yer alıyor. Yıkıcı inovasyon, profesör, akademisyen ve iş danışmanı Clayton Christensen tarafından önce bir HBR makalesinde ve daha sonra Innovator’s Dilemma adlı kitabında tanıtılan bir kavramdır.

Başlangıçta, yıkıcı inovasyonlar geleneksel değer ölçütleri ile ölçüldüğünde daha düşük performans gösterir, ancak piyasanın küçük bir kesimi tarafından değer verilen farklı yönlere sahiptir. Bu tür inovasyonlar genellikle müşteri olmayanları müşterilere dönüştürebilir. Ancak genel müşterilerin ihtiyaç ve tercihlerine hitap etmek zorunda değildir.

Yıkıcı inovasyonu zorlaştıran şey, yerleşik kuruluşların mevcut işleriyle ilgili kararlar alırken tamamen rasyonel olmalarıdır. Yeni rekabete uyum sağlayamıyorlar, çünkü şu ana kadar piyasada başarılı olduğu kanıtlanmış mevcut teklifi veya iş modelini optimize etmeye çok odaklanmışlar.

Bu nedenle, pazar genellikle yerleşik olmaktan ziyade yeni bir katılımcı tarafından bozulur.

Yıkıcı inovasyon, geleneksel iş yöntemlerinin başarısız olduğu ve yeni yeteneklerin gerekli olduğu yerdir. Riskler büyük olmasına rağmen, her şey yolunda giderse büyük bir büyüme potansiyeli vardır.

Görevdeki kişiler, yeni yıkıcı inovasyonların ana akım tarafından kullanıldığını fark ettikten sonra, ellerindeki kaynak miktarına rağmen yetişmek için genellikle çok geç olabilir.

Bu noktada, yeni katılımcılar zaten geleneksel şirketlerin sahip olması gerekmeyen yeni yetenekler gerektiren alternatif bir çözüm sunuyor ve sonunda ana akım müşterilerin istediği şeyleri ekliyor.

İnovasyonu Sürdürmek

İnovasyonu sürdürmek, mevcut pazarda var olduğu için yıkıcı inovasyonun tam tersidir ve yeni değer ağları oluşturmak yerine müşterinin ihtiyaçlarını karşılayarak mevcut olanları iyileştirir ve büyütür.

Tıpkı artan inovasyonda olduğu gibi, yeniliğin sürdürülmesi ve ürün performansı, her yinelemeyi azaltan kusurlarla biraz daha iyi hale getirilir. Ürünün yeni geliştirilmiş sürümü, daha önce mevcut olandan daha iyi performansa sahipse ve daha zorlu müşterileri hedefliyorsa, daha pahalı ve öncekinden daha yüksek marjlara sahip olabilir.

Bununla birlikte, daha yüksek hacimlere ve dolayısıyla daha yüksek mutlak kârlara yol açarsa daha ucuz olabilir.

Geleneksel iş yöntemleri ve sürdürülebilir inovasyonlar çoğu zaman yeterlidir çünkü bunlar en kârlı olanlardır ve riskler daha düşüktür. Öte yandan, kesintiler tipik olarak en üst düzey büyümeyi mümkün kılar: büyük pazar payı büyümesi veya tamamen yeni bir pazarın oluşturulması, ancak uzun süre tipik olarak kârlı değildir. Çünkü yıkıcıların büyümeye büyük yatırım yapması mantıklıdır.

Sürdürülebilir yenilikler de, pazarı yavaş yavaş büyütmeye devam ediyor, ancak artık aynı oranda değil. Bu noktada, odak artan karlara doğru kaymaktadır.

Bir zamanlar yıkıcı, şu anda tamamen sürdürülebilir ve kârlı bir inovasyon örneği, telefonun son sürümlerinin aynı müşteri segmentlerine hitap ettiği ve yeni değer ağları oluşturmadığı iPhone’dur. Yeni iPhone’un yenilikçilik eksikliğine yönelik eleştiri arttıkça, firmanın karı da aynı hızla arttı.

Telefonun yeni modelleri, telefonun daha yeni, biraz daha iyi bir sürümü için daha fazla ödeme yapmak isteyen daha talepkar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için piyasanın premium segmentindeki mevcut iş modelini sürdürüyor.

Radikal İnovasyon

inovasyon nedir, inovasyon örnekleri

İnovasyon çeşitleri arasında radikal inovasyon da yer alır. Radikal inovasyon, yıkıcı inovasyon ile benzer özelliklere sahiptir. Ancak radikal inovasyonda devrimci teknoloji gibi yeni bir iş modeli vardır.

Radikal inovasyon, küresel sorunları çözer ve ihtiyaçları alışkın olduğumuzdan tamamen yeni yollarla ele alır ve hatta bilmediğimiz ihtiyaçlara ve sorunlara, pazarı tamamen dönüştürmeye, hatta ekonominin tamamına çözüm getirir.

Radikal inovasyon nadir olmakla birlikte, yakın geçmişte gittikçe daha fazla olmaya başlamıştır.

Kişisel bilgisayar ve internet gibi teknolojik yenilikler, tüm dünyanın işleyiş ve iletişim kurma biçimini değiştiren radikal yeniliklere örnektir. Bu yenilikler, toplumumuza yüksek hızda ekonomik büyümeye yol açacak şekilde inşa edilecek bir platform sağlıyor.

Radikal inovasyon insanların alışkın olduğundan çok farklı olduğu için, genellikle ilk başta önemli dirençlerle karşılaşır. Bu tür inovasyonlar, genel pazarlara hazır olmadan önce genellikle çok fazla zaman ve teknolojik gelişme gerektirir.

Bununla birlikte, başarılı bir şekilde yürütüldüğünde, çoğu sektör ve coğrafyayı etkileyen yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelir.

İnavosyon türleri neler sorusuna inovasyon matrisi ile cevap verdim. Ancak inovasyonu sadece bunlarla katagorize edemeyiz. Onun için diğer inovaryon türlerini de bilmeliyiz.

Doblib’in İnovasyon Türleri

Doblin’in inovasyon türleri, kuruluşunuzun tüm düzeylerinde uygulanabilir yenilikler geliştirmek için mevcut stratejileri gözden geçirmek için kullanılabilecek bir modeldir. Öyleyse gelin bu türlerigörelim.

1. Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu muhtemelen en yaygın inovasyon şeklidir ve ürünün performans özelliklerinde iyileşmelere işaret eder. Ayrıca, daha önce üretilen ürünlerdeki farklı bileşenleri de kullanabilir.

Ürün inovasyonları, somut olan kökten yeni teknolojileri içerebilir. Bir ürün inovasyonu, stres çarkı gibi daha önce hiç görülmemiş tamamen yeni bir ürün olabilir veya kablosuz kulaklıklar ve 2. nesil Amazon Echo gibi mevcut bir ürünün geliştirilmiş bir sürümü olabilir. Veya her geçen gün hayatımıza daha fazla giren akıllı bileklik veya modeller olabilir. (Bu arada çok uygun fiyatlı modelleri de bu yazımda incelemiştim)

Ürün inavasyonu, rekabet avantajı elde etmek veya pazardaki konumunuzu sürdürmek için kalite ve ürün güvenilirliğini artırmak için harika bir yoldur.

2. Hizmet İnovasyonu

Hizmet inovasyonu, yeni veya mevcut bir pazardaki yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş bir hizmet konseptini, ürünü veya süreci ifade eder. Örneğin, yeni bir müşteri etkileşimi veya dağıtım kanalı, teslimat sürecini geliştiren bir sistem veya müşteri arayüzündeki yeni çözümler olabilir.

Müşterilerinize hizmet etme şekliniz, farklılaştırmanın, onlar için daha fazla değer üretmenin ve kuruluşunuz için daha fazla gelir sağlamanın harika bir yoludur. Başarılı bir işletmenin büyük bir kısmı, müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştırabilme yeteneğidir ve hizmet verdiğiniz kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini ne kadar iyi karşılayabiliyorsanız, geleceğiniz daha parlak görünür.

3. Süreç İnovasyonu

Bir süreç, ürün üretmek veya hizmet sunmak için kullanılan beceri, teknoloji ve yapıları birleştirir.

Süreç inovasyonu genellikle yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin uygulanmasını ifade eder. Ayrıca dolaylı olarak şirketin ürün ve hizmetleriyle de ilişkili olabilir.

Süreç inovasyonu, bir sürece yeni teknoloji veya geliştirilmiş yöntem uygulanarak yapılabilir ve genellikle zamandan, paradan tasarruf etmek veya müşterilere daha iyi hizmet vermek için yapılır. Genellikle yeni teknikler, ekipman veya yazılım içerir ve genellikle kültürel veya yapısal bir değişiklik gerektirebilir.

Süreç inovasyonunda, nihai ürün genellikle değişmez, ancak ürünü ortaya çıkarma yöntemi geliştirilir.

Süreç inovasyonunun bir örneği, perakende mağazalar için otomatik ikmal siparişidir. Daha önce, bir çalışanın ne kadar sipariş verileceğini görmek için tüm ürünleri tek tek manuel olarak gözden geçirmesi gerekiyordu. Bu sadece son derece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tahminin muhafazakar olup olmamasına bağlı olarak kolayca aşırı veya az stoklamaya yol açar.

4. Teknolojik İnovasyon

Yenilik kaynağı olarak teknoloji, pazardaki rekabet gücünün artması için kritik bir başarı faktörü olarak tanımlanabilir.

Teknolojik inovasyon, yeni makine tipi veya bir tür teknolojinin bir ürüne, süreçlere veya hizmet sunma yöntemlerine dönüştürülmesi gibi yeni veya geliştirilmiş teknolojiyi içerir.

Örneğin, teknolojiyi bir üretim sürecine dahil etmekten bahsederken, daha yüksek üretim oranları, daha düşük birim çıktı maliyeti ile sonuçlanan ve malzemelerin daha verimli kullanılmasını sağlayan – değişkenliği azaltan ve daha tutarlı ürün kalitesi sağlayan otomasyon sağlar.

Akıllı telefonlarımızdan ve sağlık cihazlarımızdan kablosuz ev ses sistemlerine kadar her gün bir dizi teknolojik ürün inovasyonu kullanıyoruz.

5. İş Modeli İnovasyonu

Tüm basitliği ile, iş modeli bir şirketin nasıl işlediği ve para kazandığıdır. Temel değerleri, kaynakları, stratejiyi, çekirdek kanalları ve hedef müşterileri içerir.

İş modeli inovasyonu, bir şirketin müşterilerine nasıl değer kattığı veya onu piyasadan nasıl yakaladığı konusunda temel bir değişikliktir. Uygulamada, genellikle yeni fiyatlandırma mekanizmalarının, gelir akışlarının veya dağıtım kanallarının geliştirilmesi yoluyla olur, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İş modeli yeniliği ile ilgili zor olan şey, bir şirketi başarılı kılmak için optimize edilmiş yeteneklerin ve süreçlerin dönüşümün hedefi haline gelmesidir. Yeni, uygulanabilir iş modelleri oluşturabilmek için genellikle işletmenizin faaliyet gösterdiği temel kararları değiştirmeniz gerekir. Başka bir deyişle, yıkıcı inovasyonlar üzerinde çalışmak.

İş modeli inovasyonu genellikle kısa vadede bir şirket için daha yüksek riskler anlamına gelir, ancak uzun vadeli hayatta kalma ve bozulmama açısından kritik öneme sahiptir. Öte yandan, iş modeli inovasyonu ve özellikle dijital hizmetler, daha yüksek işletme marjı büyümesine sahip olabilir, bu nedenle bu tür yenilikler gerçekten takip etmeye değer olabilir.

6. Pazarlama İnovasyonu

inovasyon nedir

Bir yeniliğin başarılı olması için, insanların onu bulup ondan faydalanması gerekir. Bir pazarlama inovasyonunun temel amacı yeni pazarlar açmak veya pazar payını arttırmaktır.

Bir inovasyon, söz konusu endüstrinin “geleneksel” pazarlama önemli değişiklikler getirmesi durumunda genellikle bir inovasyon olarak kabul edilir.

Müşterilerinizle bağlantı kurabilmeniz önemlidir ve her zaman ilişkileri ve müşteri katılımını geliştirmek için yer vardır. Sürekli gelişen teknoloji ve müşteri tercihleri ​​nedeniyle, hem yeni hem de mevcut ürün ve hizmetleri tanıtmak için yeni pazarlama yeniliklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Pazarlamalarında bu tür yenilikçi teknolojilerin kullanılması, müşterinin kişisel tercihlerine uyan ürünleri önermek için verileri kullanarak çevrimiçi alışveriş deneyimini geliştirmelerine olanak sağlama avantajına da sahiptir.

Teknoloji gelecekteki pazarlama yeniliklerinde önemli bir rol oynasa da, mutlaka yeni teknolojiden yararlanmak zorunda değildir.

Pazarlama yenilikleri, mevcut ürünleri veya hizmetleri daha önce yapılanlardan farklı bir şekilde tanıtmak için de kullanılabilmeleri bakımından diğer yeniliklere kıyasla farklıdır. Örneğin, başlangıçta bir amaç için kullanılan bir ürün başka bir amaç için tanıtılabilir.

7. Mimari İnovasyon

Mimari inovasyon, Harvard Business School profesörü Rebecca Henderson ve dekan Kim Clark tarafından 1990’da tanıtılan bir kavramdır.

Mimari inovasyon, bazıları mutlaka birlikte yenilikçi olmayan bileşenlerin bir araya getirilme şekillerinde bir gelişme yaratan mevcut ürün teknolojilerinin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanmaktadır.

Mimari yeniliklerin bazı örnekleri, ürünün temel bileşenlerinin aynı kaldığı ağa bağlı bilgisayar sistemleri ve esnek üretim sistemlerini içerir, ancak bu bileşenler ve birbirleriyle nasıl bağlantı kurdukları arasındaki ilişki değişir.

Teknik açıdan mimari yenilikler, diğer yenilik türlerine kıyasla genellikle daha az risklidir. Çünkü teknolojinin zaten çalıştığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle, bu teknolojik bileşenlerin pratikte nasıl çalıştığını test etmek için zaman ve para harcamanıza gerek yoktur, sadece birlikte çalıştıklarından emin olmanız gerekir.

Bununla birlikte, piyasa riski hala mevcuttur, bu nedenle ürününüzün veya hizmetinizin net bir talebi olduğundan emin olmanız önemlidir.

8. Sosyal İnovasyon

inovasyon nedir

Sosyal inovasyonlar, sosyal ihtiyaçları mevcut çözümlerden daha iyi bir şekilde karşılamayı amaçlayan yeni uygulamalar veya teknolojik buluşlardır. Bu tür yenilikçi çözümler kamu veya ticari kuruluşlar tarafından sağlanabilir veya finanse edilebilir.

Çalışma koşullarını iyileştirmek, daha fazla eğitim vermek, topluluğu geliştirmek veya nüfusu daha sağlıklı hale getirmek gibi sosyal yeniliklerin önemli olmasının birçok nedeni vardır. Dolayısıyla sivil toplumu genişletmek ve güçlendirmek için sosyal yeniliklerin gerekli olduğu söylenebilir.

Temiz su teknolojileri, hava nemini yakalayan ve içme suyuna dönüştüren içme suyu jeneratörleri gibi yenilikler, temiz içme suyunun şimdi ve gelecekte eşit olmayan dağılımı konusunu hafifletmeye yardımcı olabilecek sosyal yeniliklere örnektir.

İnovasyon nedir, inovasyon çeşitleri nelerdir geniş şekilde cevap verim. Bunların içinde bazı örnekler de verdim ancak daha geniş bir örnek listesi için inovasyon örnekleri hazırladım. Aşağıdan onları görebilirsiniz.

İnovasyon Örnekleri 2022 Yılında Neler?

Birbirinden farklı inovasyon örnekleri vardır. Bunların başında bitkiye dönüşen kalem, elektrik üreten panjur, kendini temizleyen tişört ve usb şeklindeki prizler yer alır.

1. Elektrik Üreten Futbol Topu

inovasyon örnekleri

Uncharted Play adlı firma elektrik üreten futbol topu tasarladı. Bu futbol topu, oldukça etkileyici ama basit bir teknolojiyi kullanarak kinetik enerjiden yararlanır ve onu elektrik enerjisine dönüştürür. Üretilen enerji, her topla birlikte gelen LED lambasını kullanarak küçük cihazlara güç sağlamak için kullanılır.

30 dakika boyunca topla oynanması durumunda 3 saat boyunca led ışığın yanması sağlanabilir. Özellikle elektrik kullanımının kısıtlı olduğu yerlerde oldukça işe yarayacak bir inovasyon örneğidir.

2. Bitkiye Dönüşen Kalem

bitkiye dönüşen kalem

Birçok bitki çeşitini taşıyan kurşun kalemler üretildi. Görünümü kurşun kaleme benzeyen ve içerisinde tohum bulunduran bu kalemler toprağa dikilir ve su verilir. Bir süre sonra topraktan bitkiler çıkmaya başlar.

Aynı kalemin içerisinde farklı tohumlar da bulunabilmektedir. Bu kalemler sayesinde özellikle evde yetiştirilecek bitkiler, çok daha kolay üretilebilmektedir.

3. Telefon Şarj Eden Altlık

inovasyon örnekleri

Isıya bağlı olarak elektirik üretebilen altlıklar geliştirildi. Bunlarda üretilen elektriklerle cep telefonları şarj edilebiliyor. Üstelik sadece sıcak kaplardan elektrik elde edilmiyor, soğuk bardaklardan da elektrik elde edilebiliyor.

Sıcak ya da soğuk hangi türde içecek içiyorsanız, ona göre altlığı çeviriyorsunuz ve üstüne bardağınızı koyuyorsunuz. Ardından telefonunuzun şarj kablosunu takıp, şarj olmasını bekliyorsunuz.

Böylece hem keyfinize bakıp hem de telefonunuzu rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Özellikle prizin olmadığı yerlerde çok rahatça şarj edebileceksiniz.

4. Yeni Mum Üreten Şamdan Tutucu

Mumlarınız boşa gitmesin. Yeni mum üreten tutucu ile eriyen mumlarınızdan tekrar mum elde edebilirsiniz. Bu şamdan, yanan mumları alt kısmında toplar ve toplanan mumları tekrar bir araya getirip, kullanabilmenizi sağlar.

Elbette yeni oluşan mum, yaktığınız mumdan kısa olacaktır. Çünkü yanan mumun bir kısmı havaya karışacak ve yok olacak.

5. Masaya Dönüşen Karton Okul Çantası

Özellikle okulda masa olmayan bölgelerdeki öğrencilerin rahatça kullanabilmesi amacıyla masaya dönüşebilen okul çantaları üretilmiştir. Bu çantaların içine kitap ve defterler koyulabiliyor ve sırtta taşınabiliyor. Ardından uygun yer bulunduğunda açılarak masaya dönüştürülebiliyor.

Tabi ki ufak bir masa oluyor. Ama özellikle Hindistan gibi bölgelerde oldukça işe yarayan bir tasarımdır.

6. Sıcaklık Ölçen Kahve Kapakları

Sıcak içeceklerin koyuldukları bardaklarda, içeceklerin soğuk mu sıcak mı olduğu pek farkedilemiyor. Bu nedenle yanma riskleri ortaya çıkabiliyor.

Bu soruna çözüm olarak bardağın içerisindeki sıvının sıcaklığına göre renk değiştiren kapaklar üretilmiş. Eğer bardağın içerisindeki sıvı sıcaksa, kapak parlak bir kırmızıya dönüşüyor. Böylece bardağı alanlar içerisinde sıcak bir içecek olduğunu öğrenmiş oluyorlar ve daha dikkatli davranıyorlar.

Ayrıca kapaklar dökülmelere karşı da sağlam olarak üretilmiş ve bardakların üzerlerinde sıkı şekilde durabiliyorlar.

7. Akıllı Havlular

Havlular, evlerde kullanılan vazgeçilmez eşyalardan biridir. Duşlardan sonra ya da lavaboda el yıkadıktan sonra kurulanmanız gerekir. Bu yüzden havluların hijyenik olması önemlidir. Ancak havlular ıslak kaldığı ve birçok kişi tarafından kullanıldığı için bazı mikropları içerebilmektedir.

Bunun için kişisel olarak herkesin havlusu olması gerektiği, uzmanlar tarafından önerilmektedir. Buna rağmen yine de havlular steril olmamakta.

Akıllı havlular, hızlı kuruyabilme ve yumuşaklığını koruyabilme özellikleriyle daha sağlıklı şekilde üretilmiştir. Böylece bakterilerden korunabilmekte ve daha iyi bir kullanım sunmaktadır.

8. Çocuk MR Cihazları

inovasyon nedir

Hastalıkların tespit edilebilmesi için hastanelerde yoğun olarak kullanılan cihazlardan biri de MR’dır. Bu cihaz sayesinde hastalıklar daha kolay tespit edilebilmekte ve tedavi kolaylaşmaktadır.

Yetişkinlerin bu cihaza girip kontrol olması normaldir fakat çocuklar bu cihaza girmeye korkabilirler. Bu nedenle çocukların korkmadan cihaza girmesi için çocuk MR cihazları tasarlanmıştır.

Bu cihazlar, oyuncaklara benzetilerek dizayn edilmiştir. Böylece çocuklar oyun oynarmış gibi cihazların içine girebilmektedir.

9. Akıllı Tekerlekler

Arabaların ya da motosiklerlerin en önemli parçalarından biri de tekerlektir. Tekerlekler yerle temas sağladığı için yıpranmaktadırlar. Eğer dikkat edilmezse, tekerleklerdeki sorunlar neticesinde geri dönülemeyen sorunlar yaşanabilir. Bu yüzden sık sık kontrol edilmelidirler.

İnovasyon örnekleri arasında yer alan akıllı tekerleklerle beraber bu sorun ortadan kalkmıştır. Bu tekerlekler, tekerlerin ne kadar yıprandığını ve ne kadar sürede değişmesi gerektiğini göstermektedir.

10. USB Şeklinde Duvar Prizleri

Duvar prizleri, bildiğiniz üzere standart şekilde olmaktadır. Ancak günümüzde birçok teknolojik alet, usb şeklinde kablolar tarafından şarj edilmektedir. Şarj adaptörü de çok yer kapladığı için taşımak zordur. Bu nedenle inovatif fikir olarak, usb şeklinde priz üretilmiştir.

Böylece özellikle telefonları şarj etmek çok daha kolay hale gelmiştir. Bu prizlerde hem usb girişi hem de standart giriş bulunmaktadır.

11. Kendini Temizleyen Tişört

inovasyon örnekleri

Kıyafetler, üzerine bir şey döküldüğünde kirli gözükebilmektedir. Özellikle açık renkli kıyafetler, çok kirli görünmekte. Dışarda olduğunuzu düşünürseniz, yanınızda da yedek kıyafet yoksa üzerinizi değiştirmeden rahat edemeyebilirsiniz.

Bu nedenle bir girişimci, kendini temizleyen tişört üretmiştir. Bu tişörtler, su geçirmez ve üzerinize sıvı döküldüğünde, sıvıyı kabul etmez ve temiz kalırlar.

Böylece üzerinize ne dökülürse dökülsün rahatça temizlenebilir.

12. Tekrar Kullanılabilen Roketler

inovasyon örnekleri

Uzay araştırmaları son yıllarda hızlanmıştır. Uzayda hayat olup olmadığını ve yeni kaynakların varlığını araştıran uzay bilimcileri için roketler vazgeçilmez araçlardır. Bu araçlarla uzaya çeşitli uydular, cihazlar ve astronotlar yollanır.

Ancak kullanılan roketler tek kullanımlıktır. Bu nedenle oldukça maliyetli olmaktadır. Daha önce birçok kez tekrar kullanılabilir roket denemeleri yapılmıştır. Ancak defalarca başarısız olmuştur.

Son dönemlerde ise bazı çalışmalarda inişler yapılabilmiş ve başarılı şekilde tekrar kullanılabilen roketler üretilmiştir. Böylece sadece bakımlar yapılarak kolay şekilde kullanılabilen roketler, daha az masraflar mümkün olmuştur.

SpaceX, tarafından üretilen bu araçlar, inovasyon örnekler arasında önemli bir yere sahiptir.

13. Ampül Değiştirme Aracı

Ampül değiştirmek oldukça zordur. Yerden 2,5 – 3 metre yükseklikte olduğunu düşünürsek, hem bir eşyanın üzerine çıkmak hem de elektriğe yakalanmamak zor bir iştir.

Bu nedenle yaratıcı düşünceye sahip olan bir kişi ampül değiştirme aparatı üretmiştir. Bu aparatır kullanarak kolayca ampül değiştirilebilmektedir. Üstelik başka herhangi bir eşyaya ihtiyacınız olmamaktadır.

14. Araçlar İçin Hava Ölçücüler

Araçların içerisindeki oksijen ve karbondioksitlerin ölçümünü yapabilen cihazlar üretilmiştir. Bu cihazlar araca bağlanır ve içerideki oksijen ve karbondioksit durumuna göre pencereleri açar ve kapar.

Böylece aracın içerisinde bırakılan evcil hayvanların ve çocukların hayatlarını kurtarabilir. Hatırlayacağınız üzere bu şekilde can veren birçok hayvan ve çocuk olmuştu.

15. Koltuk Değneğine Dönüşebilen Tekerlekli Sandalyeler

Tekerlekli sandalye ve koltuk değneği kullanan kişiler için iki eşyayı da yanında taşımak oldukça zordur. Bu nedenle inovatif fikire sahip olan biri, hem sandalye olarak kullanılabilen hem de koltuk değneğine dönüşebilen bir tekerlekli sandalye üretmiştir.

Böylece hem düz zeminlerde gidebiliyorlar hem de merdivenlerden rahatlıkla çıkabiliyorlar.

16. Bardakların Düşmediği Servis Tepsisi

Servis tepsileri bardakları ve tabakları taşımak için kullanılır. Fakat özellikle bardakları taşımak kolay değildir. Ufak bir aksilikte dökülebilirler. Hele ki müşterilerin üzerine dökülürse, çok üzücü anlar yaşanabilir.

Bu nedenle bardakların düşmediği servis tepsisi üretilmiştir. Bu tepsilerle beraber servis yapmak çok daha kolay hale gelmiştir.

17. USB ile Şarj Edilen Piller

Piller genelde tek kullanımlıktır. Bir pil bittiğinde tekrar almanız gerekmekte. Bu da ekstra maliyet demektir. Piller zaman içerisinde tekrar doldurulabilir hale gelmiştir. Bunun için pil dolum aparatları kullanılmaktadır.

Pil dolumunu daha kolay hale getirmek için de usb ile doldurulabilir aparatlar üretilmiştir. Böylece pilleri usb girişi olan yerlere takarak kolayca şarj edebiliyoruz.

18. Bebek Arabası Tekerlekleri

Bebek arabalarının kullanımı artık çok yaygındır. Çocuğu olan aileler dışarı çıktıklarında çocuklarını bebek arabalarına koyarlar ve böylece taşınması kolaylaşır. Ancak uyuyan bebekler teker sarsıntıları sonrası uyanabilmektedir.

Bunu göz önüne alan Owen Maclaren adlı girişimci, bebek arabalarının tekerlerini uçak tekerlekleri gibi tasarlamıştır. Böylece çok daha rahat şekilde hareket edebilen arabalar üretilmiştir.

19. Kabloları Karışmayan Kulaklık

Kablolu kulaklık kullandığınızda başınıza gelmiştir, kulaklığın kabloları karışır ve çözmesi işkence hale gelebilir. Bu soruna çözüm olarak bir inovasyon örneği ortaya çıkmıştır.

Karışmayan kulaklık adı verilen kulaklığı kullandığınızda, kablolar birbirine karışmaz. Bu kulaklığın kabloları, fermuar şeklindedir.

20. Elektrik Üreten Panjurlar

Pembe panjurlu evimiz olsun diyenlere müjde! Artık panjurlarınız elektrik üretebilir. Elektrik üreten panjurlar sayesinde, elektriğinizi bedavaya getirebilirsiniz. Bu panjurlar güneş enerjisini elektriğe dönüştürür.

Bu tür elektrik üretimleri henüz ülkemizde sıkıntılı olabiliyor. Vergi talepleri olabiliyor. Onun için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra satın almanızı öneririm.

21. Islanmayan Banklar

inovasyon örnekleri

Yağışlı günlerde oturmak için bank aradığınızda banklar ıslak olduğu için oturamazsınız. Elbette yağış devam ettiğinde kuru bank bulmak sıkıntıdır. Ancak yağmur dindikten sonra da bir süre banklar ıslaktır.

İnovasyon örnekleri içerisinde size vereceklerimden biri de yanlarında kollar sayesinde çevrilebilen ve kuru tarafı kullanılabilen banklardır. Bu banklar sayesinde kuru banka oturabilirsiniz.

22. Uzayabilen Priz

inovasyon örnekleri

Teknolojik aletlerin kullanımı arttıkça prizlere olan ihtiyaç da artmıştır. Özellikle akıllı telefonları şarj etmek isteyen kişiler, prizlere yakın yerlere oturmaya çalışmaktadır. Hatta ayakta bekleyenleri görmeniz de mümkündür.

Ancak artık uzayabilen prizler bulunmaktadır. Bu prizler sayesinde prizi tutup istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Böylece priz köşelerinde zaman geçirmenize gerek kalmıyor.

23. Masayı Kirletmeyen Bardak

inovasyon örnekleri

Çay ve kahve gibi içecekleri içerken kullandığınız kupaların ağzı geniş olabiliyor ve bunun da etkisiyle içeceğinizi içerken birkaç damla akabiliyor. Akan damlalar, masanızı ya da bardağı nereye koyuyorsanız orayı kirletebilir.

Bu soruna çözüm olarak, kirletmeyen bardak tasarlanmış. Bu sayede bardağı koyacağınız yer kirlenmeyecek.

24. Kolay Temizlenebilen Saç Fırçası

inovasyon örnekleri

Saç fırçalarına dolanan saç kılları başınızın belasıdır. Saç kılı dolmuş bir fırçayı tekrar kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu yüzden sık sık temizlemelisiniz. Ancak temizlemek o kadar da kolay değildir.

Bu nedenle bir inovasyon olarak kolay temizlenebilen saç fırçası üretilmiştir. Böylece fırça çok kısa sürede bir hareketle temizlenmektedir.

25. Hem Çit Hem Bank

inovasyon örnekleri

Köprü kenarları ya da nhgir kenarlarında insanların suya atlamaması veya düşmemesi için çitler yerleştirilir. Bu çitleri daha işlevsel hale getirmek için girişimciler, hem çit hem de bank olarak kullanılabilecek bir sistem düşünmüşlerdir. Böylece daha verimli olmuşlardır.

İnovasyon nedir ve örnekleri nelerdir sizlere gösterdim. En çok para kazandıran işler ve evde para kazanma yolları adlı yazılarıma bakarak da yeni fikirler edinebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

İnovasyon Nedir?

İnovasyon nedir kısaca sorusuna cevap olarak inovasyon, yenilikçilik olarak kısaca tanımlanabilir. Yani var olan durum ya da ürün üzerinde yenilikler yaparak tekrar sunmaktır diyebiliriz. İnovasyonu bir buluş olarak düşünmemelisiniz. Kelime anlamı olarak da orijinal, beklenmedik, taze, daha önce hiç düşünülmemiş, daha önce hiç görülmemiş, yaratıcı, yeni, kullanışlı anlamlarına gelir.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon çeşitli şekillerde kategorize edilebilir. Burada en yaygın olarak bilinen inovasyon matrisidir. İnovasyon matrisinde; artan, yıkıcı, inovasyonu sürdürmek ve radikal inovasyon vardır. Bunların dışında, ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, teknolojik inovasyonu, market inovasyonu ve sosyal inovasyon gibi çeşitler de vardır.

İnovasyon Örnekleri Nelerdir?

Çevremizde birçok inovasyon örneği görebiliriz. Son zamanlarda en çok görülen örnekler; kablosuz kulaklıklar, sanal gerçeklik gözlükleri, USB ile şarj olan piller, kendini temizleyen tişörtler ve ampül değiştirme aparatlarıdır.

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon nedir bilmek ve inovasyonun devamlılığını sağlamak, hayatımızı kolaylaştırmakta ve hızlı şekilde sorunlarımıza çözüm bulmakta olduğu için önemlidir. 

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

1 Comment
 1. Güzel bir yazı olmuş elinize sağlık.

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general