Hazine Arazisi Kiralama 2022 | Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

hazine arazisi kiralama 2020

Hazine arazisi nasıl kiralanır? Hazine arazisi kiralama düşüncesinde olanlar bu soruyu sıkça sormaktadır. Peki, devlet arazisi kiralama için yapılması gerekenler neler? Ben de bu yazımda sizlere hazine arazisi kiralama 2022 yılında nasıl yapıldığını anlatacağım.

Hazine arazisi haritası bakılarak bulunduğunuz ilde veya başka bir ilde kiralanabilecek araziler var mı diye bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise mill emlak sitesine girmek ve kiralık hazine arazileri seçeneğini seçmektir.

Hazine arazisi sorgulama için e-devlet ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi kullanılmaktadır. Hazine arazisi satışı ve kiralaması ile ilgili tüm işlemler bu müdürlükçe yapılmaktadır. Bu yazımda hazine arazisi kiralama ile ilgili tüm detayları bulabileceksiniz.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

İnsanlar genellikle tarım veya hayvancılık için devletten arazi kiralama yöntemini seçmektedir. Hazine arazisi kiralama için talep sahibinin; tarımsal, ticari, spor ve sosyal nitelikli vb. diğer amaçlarda kullanılmak amacıyla, kiralama amacını içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki:

 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
 • Emlak Müdürlükleri
 • Millî Emlak Müdürlükleri
 • Millî Emlak Şeflikleri’ne müracaat etmesi gerekmektedir.

Hazine arazisi kiralama dilekçe örneği olarak linkteki dilekçeyi kullanabilirsiniz. Buradaki alanları kendinize uygun şekilde durdurup yukarıda yazılı olan ilgili yerlere teslim etmeniz gerekmektedir.

Hazine arazisi kiralama ihale usulü ile yapılmakta. Devlet arazisi kiralama işlemlerinde kapalı teklif usulü, açık teklifi usulü ve pazarlık olmak üzere üç tür ihale seçeneği bulunuyor. Ancak 2020 yılındaki korona virüsü nedeniyle bu konu hakkında bir açıklama yapılmıştır. Açıklamaya göre;

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerin Nisan ayı sonuna kadar yapılmayacağı belirtilmiştir.

Hazine arazisi haritası aşağıdaki görseldeki gibidir. Güncel hazine arazileri haritasını görmek için Milli Emlak Müdürlüğü web sitesine bakmanız gerekmektedir. Eğer kiralama veya satın alma işlemi yapmak istiyorsanız yine aynı siteden ilanlara bakabilirsiniz.

hazine arazisi kiralama

Devlet Arazisi Kiralama Şartları

Hazine arazisi kiralama işlemleri için bazı devlet arazisi kiralama şartları getirilmiştir. Bu şartlara uygun olmayan kişiler kiralama başvurusunda bulunamazlar. İhalelere katılacakların;

-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

-Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

-İşin gereğine göre Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

– -Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

-Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri gerekmektedir.

49 yıllığına arazi kiralama taşınmazlar için geçerli değildir. Hazine taşınmazları en fazla 10 yıllığına kiralanabilir. Ancak bazı istisnalar da mevcuttur. Örneğin;

-Turistik tesis kurulacak yerler ve turistik tesisler,

-Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler,

-Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler, 10 (on) yıldan fazla süre ile kiralanabilir.

Valiliklerce (Defterdarlıklar) yetki devri çerçevesinde bu süre en fazla 5 (beş) yıl olarak uygulanmaktadır. Kira sözleşmesinin bitiminde yenileme şartlarının oluşması halinde yeniden kiralanabilir.

Devletten Arazi Kiralama Fiyatları

Devletten arazi kiralama fiyatları da ihalelere göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden net tutarlar vermek mümkün değildir. Ancak pazarlık usulü yapılan ihalelerde teklif alınması belirli bir şarta bağlı değildir. Yazılı veya sözlü teklif alma ve tahmini değerden aşağı olmamak şartıyla bu kiralamalar gerçekleştirilir.

Kira bedeli belirlenirken, tahmin edilen kira bedeli, bedel tespit komisyonu tarafından tespit edilir ve karara bağlanır. Tahmini kiralama bedeli tespit ve takdirinde taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurularak rayiç bedel esas alınır.

Hazine arazisi kiralama fiyatları, iki yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde dördü olarak hesaplanır. Tarım, hayvancılık ve sanayi amaçlı kiralamalarda ise yüzde birbuçuk olarak belirlenmiştir.

Hazine Arazileri Nasıl Tespit Edilir?

Türkiye’de hazine arazileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenir. Eğer hazine arazisi kiralama yapmayı düşünüyorsanız Milli Emlak Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan kiralık ilanlarına bakmanız gerekmektedir.

Bu ilanlarda hangi ilde kaç tane kiralık hazine arazisi olduğunu görebilirsiniz. Hatta kimilerinde resimleri de yer almakta. Tarımsal amaçlı hazine arazileri imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve tarımsal amaçla kullanılan hazinenin özel mülkiyetindeki araziler ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler tarımsal amaçlı kiraya verilebilir.

Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ve Bakanlıkça belirlenen araziler üzerinde tarımsal amaçlı kiralama yapılamaz.

Tarım Arazisi Kiralama Şartları

Devletten tarım arazisi kiralama için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar yerine getirilmeden devlet arazilerinde tarım yapmak olanaksızdır. Şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Arazinin tarıma uygun hazine arazisi olması,
 • Arazide en az 3 yıl boyunca çiftçilik yapmak,
 • 10 yıllık kira sözleşmesini kabul etmek,
 • Arazi kullanımının karşılığında ecrimisil bedelini süre sonunda ödemeyi kabul etmek,
 • Başvuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerine yapmak.

Yapılan başvurular Millik Emlak Müdürlüğünce değerlendirilmeye alınır. Tarım arazisi kiralama şartlarını yerine getirenler kiralama bedelini ödedikten sonra tarım yapmaya devam edebilirler. Ayrıca 10 senelik sözleşme bitiminde talepte bulunan kiracılar kira süresini uzatabilir. 10 yıl süre sonunda sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde ücreti mukabilinde kiracılarına doğrudan satılabilir.

Kira bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi durumunda sözleşme imzalanmadan dörtte biri, kalanı ise aynı yıl iki eşit taksitle veyahut yıl sonunda tek seferde ödenebiliyor.

Devam eden yıllarda ise kira bedelleri aynı yıl kira dönemi içinde olmak şartıyla üç eşit taksitle veya yılın sonun tek seferde ödenebiliyor. Taksitlere kanuni faiz uygulanmıyor. Bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde ikinci yıl ve diğer yıllardaki kira bedelleri Tarım ÜFE oranında arttırılmaktadır.

Kira sözleşmesi, kiracının kiraladığı araziyi tarımsal amaçları dışında kullanması, fesih talebinde bulunması, kira dönemi bitmeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi gibi durumlarda idarece hasat zamanı geldiğinde tazminat almadan feshedilir.

Tıbbı ve aromatik bitikler ile süs bitkileri yetiştirmek için hazine arazisi kiralama yapacak kişiler, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiralama yapabilirler. Bunlar için kira fiyatları arazinin rayiç bedelinin binde biri olarak belirlenmiştir.

Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir. Kiracı tarafından talep edilmesi ve bu talebin tarım idaresince uygun görülmesi halinde;

a) Münavebe ihtiyacı nedeniyle, kiralama süresince başvuruda belirtilen aynı grup içerisinde yer alan farklı bitkilerin yetiştiriciliği yapılabilir.

b) Üretim planlaması ya da zirai karantina gereğince teknik bir zorunluluk olması durumunda hazine taşınmazının bir kısmı nadasa bırakılabilir.

c) Ayrı bir sözleşme düzenlenmeksizin ve bedel alınmaksızın sadece yeşil gübreleme yapmak amacı ile kullanılan bitkilerle ara tarım yapılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Hazine arazisi kiralama konusunda sıkça sorulan soruları burada bir araya getirdim. Eğer yazı hakkında veya diğer konularda sormak istedikleriniz varsa siz de bana aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Hazine arazisi kiralama için Çevre ve Şehircilik bakanlığına dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. Gerekli şartları taşımanız ve kiralama sözleşmesini kabul etmeniz durumunda kiralama bedelini ödeyerek hazine arazilerini 10 yıllığını kiralayabilirsiniz.

Devlet Arazisi Kiralama Şartları Nelerdir?

Yasal yerleşim yeri sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası, yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak gerekmektedir. Diğer şartlar için yazımın tamamını okuyabilirsiniz.

Devletten Arazi Kiralama Fiyatları Ne Kadar?

Hazine arazisi kiralama fiyatları tespit komisyonu tarafından tespit edilir. Tahmini kiralama bedeli tespit ve takdirinde taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurularak rayiç bedel esas alınır.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Add your review
 1. Merhabalar. Ben babadan kalma iznik gölü kıyısında bir araziyi ecrimisil ödeyerek kullanıyorum. Burayı 10 yıllığına kiralamak istiyorum (tarımsal amaçlı) ama kıyı kanununa takılırmıyım bilmiyorum. Parsel sorgu programından yaptığım ölçüme göre göle 50 metre mesafede. Üst kısmı ise 150 metreyi buluyor. Bu kiralama icin engel midir? Bilgilendirirseniz cok memnun olurum.

 2. Reply
  Barış Bıdık 16/05/2020 at 14:30

  Üstadım benim takip edebildiğim kadarıyla, kiralamaya ilişkin yasal düzenleme 2018 de çıktı ve 6 ay süreyle yürürlükte kaldı ve süresi bitti sanırım; halihazırda yürürlükte farklı bir mevzuat hükmü var mı ? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general