Başarılı Girişimcilik Örnekleri | Girişimci Tipleri ve Örneği

Başarılı Girişimcilik Örnekleri | Girişimci Tipleri ve Örneği

Girişimcilik nedir? Girişimcilik örnekleri nelerdir? Çoğu insan motivasyonunu yükseltmek ve yeni girişimlere başlamak için kendine referans alacağı girişimcilik örneği arayabilmektedir. Birçok örneği ben de sevmekteyim. Bunun için sizlerle bazı örnekleri paylaşacağım.

Girişim örnekleri denince akla her zaman önceden başarısız olmuş ancak daha sonra büyük başarılar elde etmiş insanlar gelir. Zaten ilk seferde başarılı olmak pek kolay değildir. Ancak denemekten bıkmayan elbet bir gün başarılı olacağına inanan kişiler zafere ulaşabilmektedir.

Öncelikle girişimcilik ne demek ona bakmak istiyorum. Daha sonra girişimci örnekleri vererek yazıma devam edeceğim. Dünyada başarılı girişimcilik örnekleri gibi pek çok konuyu derinlemesine ele aldım.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, kar elde etmek için riskler alarak bir iş kurma atılımıdır. Her geçen gün bu tanım değişebilmektedir. Modern dünyadaki girişimciliği, sorunları çözerek dünyaya katkıda bulunmak olarak tanımlayabiliriz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve teknolojiyle beraber girişimcilik daha göz önünde yer alan bir konu haline gelmiştir. En çok görülen teknolojik girişimler, az sermaye ile başarılı girişimler yapılabileceğini göstermektedir. Böylece birçok kişi girişimci olmak için cesaret kazanıyor.

Girişimcilik önemlidir. Çünkü bireyler kadar devletler ve toplumlar da bundan etkilenir. Ekonomik ve sosyal gelişim açısından oldukça faydaları vardır. Yeni girişimler, yeni iş alanları yarattığı için istihdama yardımcı olur. Yaşam statüsünü yükseltir ve devletlerin milli gelirlerine fayda sağlar.

Girişimci kime denir? Girişimci dendiğinde aklımıza girişken insanlar gelebilir. Elbette girişimciler, girişkendir ancak ortamda muhabbete girişen insanlarla bu girişimciler karıştırılmamalıdır. Burada bahsettiğim, değişim yaratmak için atılımlarda bulunan ve karlı işler yaratan kişilerdir.

Girişimciler, çözüm odaklı kişilerdir. Çevrelerinde gördükleri sorunları çözmek için uğraşırlar. Çoğu durumda da kendilerine fırsat çıkarırırlar. Girişimcilerin sahip oldukları bazı ortak özellikler bulunmakta. Nedir bunlar?

Az önce de söylediğim gibi çözüm odaklı olma, hırs, yaratıcılık, sabır, liderlik, problem çözücülük, kararlılık, liderlik ve güçlü iletişim yeteneği.

Girişimci olan ya da olmaya aday kişilerde yukarıda verdiğim özellikler bulunur. Ancak her zaman her girişimci başarılı olamaz. Başarısız olmasında diğerlerinden daha az zeki olması gibi bir durum yoktur. Burada birçok değişken olduğu için doğru yerlerden yakalayamadığında girişim olumsuz olarak sonuçlanabilir.

Bir insan neden girişimci olmak ister? Girişimci olmak isteyenlerin kendilerince belli başlı istekleri vardır. Dünyada fark yaratacak bir şeyler yapma arzusu, kendi işinin patronu olma düşüncesi, daha çok para kazanma isteği gibi düşünceler girişimci olmaya iten düşüncelerdir.

Peki başarılı girişimcilik örnekleri nelerdir?

Girişimcilik Türleri

Girişimcilik çok önemlidir ve aynı zamanda topluma olduğu kadar medeniyete de yeni şeyler sunan geniş bir faaliyet yelpazesine sahip yenilikçi bir prosedürdür. Bu kısımda farklı girişimcilik türlerini göreceğiz ve her tür için birkaç örnek göreceğiz. Fakat girişimcilik örnekleri başlığında detaylı olarak örnekleri görebileceksiniz.

1. İdari Girişimcilik

Bu kategori altında, girişimcilik faaliyetinin tüm idari teknikleri ve işlevleri yer almaktadır. İşin avantajları ve rekabet avantajı ile mevcut olan tüm mevcut ve gelecekteki durumları yönetmek için çok etkili bir yol sağlar.

Kalite yönetimi, işin yeniden tasarlanması, yeni şeyler yapmak için yeni teknikler ve fikir birliğiyle yönetim gibi bir fikir verebilecek İdari Girişimcilik örnekleri azdır. Bu tür bir girişimciliğin tüm bu görevleri, bir organizasyonun verimliliğini en üst düzeye çıkarır, firmanın başarılarını azaltır ve rekabetçi pazarda sürdürür.

Örneğin, Bangladeş hükümeti yaşlılık emeklilik planını idari girişimcilik olarak görmektedir.

2. Fırsatçı Girişimcilik

Çevrede meydana gelen değişikliklerle yeni fırsatlar da sunuluyor, ancak her işletme sahibi fırsatları tanımlayamıyor ve bunları zamanında kullanamıyor. Fırsatçı girişimcilik, ilk elden gelecek fırsatları belirleme, sömürme ve gerçekleştirme olarak tanımlamaktadır.

Örnek olarak FedEx, Arthur Fry ve Lan Hancock verilmektedir.

3. Kuluçka Girişimciliği

Kuruluşun bünyesinde yeni tür fikirlerin ve girişimlerin oluşturulması bu girişimcilik kategorisine dahil olur. Üretken bir şekilde yönetir ve işletme firması için maddi kazanım sağlar.

Örnek vermek gerekirse, Microsoft ve Nokia gibi bazı teknoloji şirketleri her zaman geniş bir ürün yelpazesinde yeni teknolojileri keşfeder ve teşvik eder ve pazardaki tüm ürün kategorileri arasında farklılıklar oluşturur.

4. Taklit Girişimcilik

Bir franchise ile yapılan bir anlaşmayla bu girişimcilik operatif ürün ve hizmetleri taklit eder veya kopyalar. İnsanların kullanabilmesi için yeni bir teknolojinin dünyaya yayılmasına yardımcı olan bir modeldir. Dünya genelinde mevcut teknolojilerin benimsenmesini içerir ve yerel koşullara uygun birkaç değişiklikle mevcut teknolojileri alır.

Örnek olarak, mobil teknolojilerin bunu yeni seviyeye taşımak için uyarlandığı ve değiştirildiği Çin verilebilir.

5. Kamu Girişimciliği

Kamu girişimciliği, çeşitli kalkınma ajansları aracılığıyla hükümete gelen girişimcilik olarak adlandırılmaktadır. Tüm gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler, özel girişimcilerin ön sıkıntısını karşılamak için girişim fikirlerinde inisiyatif almaktadır. Bunlar özel girişimcilerden farklıdır çünkü kamu ve çevre sorunlarını çözmek için hükümet altında çalışırlar. Ayrıca sosyal girişimci değiller çünkü hükümet kurallarına ve yönetmeliklerine bağlılar.

Hyman Rickover denizaltısı ve ulusal sanat bağışları başkanı Nancy Hank, kamu girişimcilerinin örneklerine örnek olarak gösterilebilir.

6. Bireysel Girişimcilik

Bireysel veya ailenin bir üyesi tarafından bazı kişisel güdülerin yanı sıra girişimlerle yönetilen ve yürütülen girişimciliktir. Bu nedenle bireysel girişimcilik olarak adlandırılır.

Örneğin Steve Jobs, J. K Rolling ve Mark Zukerberg gibi kişiler.

7. Kitle Girişimciliği

Bu girişimcilik kategorisi, çok sayıda olumlu teşvik ortamının yanı sıra ortak kitleler arasında bir motivasyon olduğunda ortaya çıkar. Bir ülkedeki küçük ve büyük işletmelerin artmasına yol açar.

Güzellik salonları ve yerel dükkanlar örnek olarak verilebilir.

8. Sosyal Girişimcilik

Bu tür bir girişimcilikteki iş dünyasında insanlar, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen yenilikçilerdir. Böylece sosyal ihtiyaçlar ve sorunlar çözülebilir diye düşünürler. Girişimcilerin ana güdüsü dünyayı iyileştirmektir.

Sosyal girişimcilik örnekleri arasında SafePoint Trust gösterilebilir. Marc Koska tarafından kontrol edilen firma, tıbbi araçların yeniden tasarlanmasını amaçlar. Firma, küresel olarak parası olmayan klinikler için düşük maliyetli yeniden kullanılamayan şırıngaları piyasaya sürüyorlar. Kuruluşundan bu yana, bu firma dünya çapında 50’den fazla ülkede 4 milyardan fazla güvenli enjeksiyon yaptı.

9. Teknogirişim

Teknoloji ve girişimcilik olmak üzere iki kelimenin bir karışımıdır. Teknoloji ile girişimcilik becerisinin birleşmesini ifade eder. Bir çeşit yeni girişimcilik türüdür ve yaratıcı, tekno anlayışlı, tutkulu ve ilişkili riski önceden hesaplayabilen bir girişimciye ihtiyaç duyar.

Teknolojik girişimcilik örnekleri arasında Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, Instagram yer almaktadır. IT’ler burda önemli bir rol oynar ve fayda sağlar. İstihdam yaratma, kaynakların en iyi kullanımı, teknolojinin büyümesi ve sermaye yaratma gibi rolleri vardır.

10. Kültürel Girişimcilik

Bu girişimciler, kazanç sağlamak için kültürel, finansal, sosyal ve beşeri sermayeyi organize eden kültürel olarak değişim sağlamayı amaçlıyor. Kültürel olarak iyi ürünler ve ekonomi, toplum ve kültür için birçok fırsat yaratan ürünler üretiyorlar. Bu firmalar mikro boyuttan küçük ya da büyük işletmelere dönüşüyorlar.

Bu girişimcilik türü sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, dansçılar, reklamverenler, blog yazarları, mimarlar ve benzeri kültürel mesleklerde görülür. Bu firmaların güdüsü, işi kaldırarak toplumun iyileşmesidir. Bazen kültür girişimcileri, iletişim ve nüfuz yoluyla insanların fikirlerini, inançlarını ve davranışlarını değiştirmek için Twitter gibi medya araçlarını kullanırlar.

Sanatçılar, müzisyenler, yazarlar bu girişimcilik türüne örnek olarak verilebilir.

11. Uluslararası Girişimcilik

Girişimcilik sürecinin tamamı reklam yürütür ve işletmeler faaliyetlerini ulus sınırları içinde gerçekleştirir. Bu girişimcilik türünde ise firmalar yeni yerlerde şubeler açmak, ürünleri diğer ülkelere ihraç etmek ve satmak gibi girişimler bulunmaktadır. Bu girişimciliğin vurgulanan amacı, hedef kitlelerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktır.

Bu girişimcilik, ürünlere olan talep uluslararası düzeyde arttığında, ancak aynı ürüne duyulan ihtiyaç yerel olarak gerekli olmadığında veya azaldığında avantaj elde eder. Üretim maliyetini düşürme, satış ve kardaki artış, Küreselleşme, ucuz işçiler, müşteri ilişkileri yönetimi alışkanlığını geliştirme ve yetenekleri yönetsel yeterliliklerle birlikte büyük ölçüde kullanma gibi farklı yönlerde çok önemlidir.

Örnek olarak Google, Apple ve Mc Donalds verilebilir.

12. Ticaret Girişimciliği

Bunlar, bir ürünün üreticisi ile müşterileri veya perakendecileri arasında bir tür arabulucudur. Bir kuruluşun ticaretiyle ilgili tüm faaliyetler bu tür girişimciler aracılığıyla yapılır. Bayiler, toptancılar, üreticiler ve müşteriler için aracı görevi görür.

Ticari girişimcilik örnekleri arasında Paul Tudon Jones, Nick Leeson ve John Key örnek olarak verilebilir. Bu kişilerin kimler olduğuna ve neleri başardıklarına mutlaka bakmanızı öneririm.

13. Ortak Girişimcilik

Özel ve kamu girişimciliği işbirliğidir. Bir işletme, kısmen özel girişimci ve hükümet tarafından sahip olunur, kontrol edilir ve yönetilirse, ortak girişimcilik olarak adlandırılır.

Yukarıda girişimcilik türleri ve örnekleri verdim. Şimdi ise detaylı olarak başarılı ve yaratıcı girişimcilik örnekleri vereceğim.

Girişimcilik Örnekleri

Örnekler kısmında dünyada girişimcilik örnekleri yer alacak. Ayrıca başarılı girişimcileri de göreceksiniz. Zaten birçoğunu biliyorsunuz ama yine de göstermek istiyorum. Başarılı girişimci örnekleri denince akla hemen hemen benzer isimler geliyor. Öyleyse gelin başarılı girişimcilik örneği gösteren insanların kimler olduğuna göz atalım.

Steve Jobs

başarılı girişimcilik örnekleri

Steve Jobs, dünyada en çok ismi bilinen girişimcilerden biridir. Apple adlı firmanın kurucularından olan Steve Jobs, çok zorlu günler geçirdi. Ailesinin maddi durumu yeterli olmayınca üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Hare Krishna isimli tapınakta bir süre ücretsiz yemekler yiyip, kola şişeleri toplayarak geçinmeye çalıştı.

Zorlu geçen bir süreç sonrası, çocukluk arkadaşı Steve Wozniak ile Apple Computer Company’i kurdu. Günümüzde dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple’ın kurucularından olan Steve Jobs, ölmeden önde dünyanın en zenginleri arasında yer alıyordu.

Bill Gates

başarılı girişimcilik örnekleri

Bill Gates çağımızın en ünlü girişimcilerinden biridir. Dünyanın en zengin adamı olan Gates’in 79 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen net bir değeri var. Son 21 yılın 16’sında “dünyanın en zengin bireyi” unvanını aldı.

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar yazılım şirketi Microsoft’un kurucularından olan Gates, kişisel bilgisayar devriminin belirleyici figürlerinden biriydi.

Gates, çok genç yaşta bilgisayar programlamaya ilgi gösterdi ve boş zamanlarının tamamını okulunun bağışladığı teletype terminal bilgisayarında programlar oluşturmaya harcadı. Gates, Microsoft’u oluşturmaya ve son derece popüler olmaya devam eden Windows işletim sistemini geliştirmeye devam etti.

Bill Gates, diğer birçok ünlü girişimci gibi, hayırsever faaliyetleri ile de bilinir. Hayır kurumlarına ve bilimsel çabalara çok miktarda para bağışlar. Gates, 2000 yılında, yoksulluğu azaltmaya, sağlık hizmetlerini geliştirmeye, eğitim fırsatlarını iyileştirmeye ve dünya çapında teknolojiye erişim sağlamaya adanmış özel bir hayırsever vakfı olan Bill ve Melinda Gates Vakfı’nı kurdu. Gates, çalışmaya devam ettiği vakfa 28 milyar doların üzerinde bağışta bulundu.

Mark Zuckerberg

Facebook’u 19 yaşındayken kurdu. Lansmanının başlamasından birkaç yıl sonra, Facebook dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri oldu. Bugün Facebook büyümeye ve binlerce insanı istihdam etmeye devam ediyor. Instagram ve Whatsapp gibi önemli uygulamaları da bünyesine katan Facebook, günden güne büyüyor.

Mark Zuckerberg’in günümüzde 65 milyar ABD doları servetinin olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıllarda da bu servetin daha da artacağı düşünülüyor.

Matthew Mullenweg

girişimcilik örnekleri

Başarılı girişimcilik örnekleri arasında ismi gösterilen Matthew Mullenweg, wordpress adlı içerik yönetim sistemini kuran kişidir. Dünyada birçok websitenin altyapısı WordPress ile çalışmaktadır. 2005 yılında Matthew tarafından kurulan firma gün geçtikçe büyümektedir. Günümüzde 40 milyon dolar civarındadır.

İlerleyen yıllarada da büyümesi ve servetini artırması beklenmektedir.

David Karp

2007 yılında Tumblr’ı kurdu. Şu anda Yahoo’ya ait olan mikro blog sitesi, 21 yaşındaki David Karp tarafından kuruldu döndükten sonra David Karp tarafından kuruldu, net değeri şu anda 200 milyon dolar. Tumblr’ın piyasaya sürülmesinin ardından ve diğer web sitelerinden ciddi bir rekabetle karşı karşıya kaldıktan sonra bile, sosyal medya platformları arasındaki yerini koruyor.

Blake Ross

Onu adıyla tanımayabilirsiniz, ama kesinlikle Mozilla Firefox adlı çalışmasıyla tanıyorsunuz. Firefox şimdi Windows, Linux ve Android gibi farklı platformlarda tercih edilen web tarayıcıları arasındadır.

Blake, Firefox’u kurduğunda henüz 19 yaşındaydı. Ortaya çıkardığı bu ürün önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edecek gibi duruyor.

Richard Ludlow

Richard Ludlow, internetin bir öğrenme yeri haline gelme potansiyelini gördü ve Acedemicearth.org adlı web sitesi aracılığıyla buna ulaşmayı başardı. Kâr amacı gütmeyen web sitesi, öğrenciler arasında kaliteli eğitim sağlamayı ve bunun çok ücretsiz olmasını amaçlamaktadır.

22 yaşındayken Acedemic Earth fikrini ortaya çıkarmak için tam zamanlı bir iş teklifi ve MBA kursuna kabulü reddetti. Richard kesinlikle girişimciliğin para ve bazı iyi nedenlerle ilgili olmadığını kanıtladı.

Fraser Doherty

Super Jam adlı firmanın kurucusudur. Fraser Doherty, 14 yaşında çalışmaya başlayan ve bir milyoner olmaya devam eden bir başka parlak girişimcidir. Fraser, büyükannesinden öğrendiği Jam yapma yeteneğini kullanarak, kendi kendine yapılan Jam’i Waitrose mağazalarına satmaya başladı. Şirketini Süper Jam olarak adlandırdı ve şu anda net 2 milyon dolar değerinde.

Sean Belnick

girişimcilik örnekleri

Sean Belnick 14 yaşındayken bizchair.com adlı web sitesinde mobilya satmaya başladı. Kuruluşundan bu yana (2004) şirketin satışları artmaya devam etti ve bir noktada 40 milyon USD’den fazla gelir elde edebilir hale geldi.

Aaron Levie

19 yaşındaki Aaron, farklı işletmelere çevrimiçi dosya depolama alanları sağlama fikrini ortaya attı. Daha sonra, şimdi şirket merkezleri için premium bir dosya depolama ve içerik yönetimi hizmeti olan Box’ı kurdu. 2015 yılında Aaron’un 90 milyon USD’den fazla bir değeri vardı.

Alexander Levin

Levin, 19 yaşındayken lanse edilen dünyanın en büyük resim barındırma web sitesi olan ImageShack’ın kurucu ortağıdır. Alexander, 50 milyon ABD dolarından fazla net bir değere sahip olarak, en iyi genç ve başarılı girişimciler listesinde yer alıyor.

ImageShack bugün tüm görüntü barındırma hizmetleri arasında yerini korudu ve yıllar boyunca popülaritesini kaybetmedi. Sanal girişimcilik örnekleri arasında yer alan bu girişimcilik örneği, birçok kişiye ışık olmuştur.

Yazımda başarılı örneklerden bahsettim. Tabi başarılı olduğu gibi başarısız girişimcilik örnekleri de bulunmaktadır. Genel olarak yazımda dünyadaki örnekler var. Elbette bunların dışında Türkiye’de girişimcilik örnekleri de var. Bunları Kosgeb girişimcilik proje örnekleri içerisinde görebiliyoruz.

İnovasyon örnekleri adlı yazımdan daha farklı girişimleri de görebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, kar elde etmek için riskler alarak bir iş kurma atılımıdır. Her geçen gün bu tanım değişebilmektedir. Modern dünyadaki girişimciliği, sorunları çözerek dünyaya katkıda bulunmak olarak tanımlayabiliriz.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

İdari girişimcilik, fırsatçı girişimcilik, taklit girişimcilik, kamu girişimciliği, bireysel girişimcilik, kitle girişimciliği, sosyal girişimcilik ve teknogirişim başta olmak üzere pek çok girişimcilik türleri ve örnekleri bulunmaktadır.

Başarılı Girişimcilik Örnekleri Nelerdir?

Apple, Microsoft, Google, Mozilla Firebox, Tumblr gibi örnekler başarılığı girişimciliğe örnek olarak verilebilir. Bu firmalar zaman içerisinde düşüşler yaşasa da totalde hep yükselmiş ve büyümüşlerdir. ancak başarısız girişimcilik örnekleri arasında hiçbir zaman yer almamışlardır.

Girişimci Örnekleri Faydalı Mı?

İnsanlar çeşitli girişimcilik örneklerine bakarak kendilerini motive etmektedirler. Bazıları içinse bu örnekler hayal kırıklığı yaratabilir. Burada önemli olan nokta, herkesin kendi yolunu çizerek düzenli şekilde çalışmasıdır. Herkes milyoner olacak diye bir şey yok. Tabi ki olamaz diye de bir durum yok. Bu nedenle sabırla ve planlı şekilde çalışmak çok önemli.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Add your review
  1. Reply
    Abit Gülistan 06/01/2021 at 19:33

    Benim yazmış olduğum Başarılı Girişimcilik kitabımi okumalarını tavsiye ederim.

  2. bir girisimci olsaydım hangi sektörte nasıl bır is kurmak isterdin ?

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general